UPOZORNĚNÍ - tělocvična

Zveřejněno: úterý 12. březen 2019
logo skola male→ Vzhledem k havarijní situaci oken jsem nucen zastavit provoz tělocvičny. Situaci operativně řešíme se zřizovatelem. Do doby dořešení situace bude zakázán přístup do tělocvičny, výuka TV bude probíhat venku nebo ve třídách. Kroužek "sportuj ve škole" bude realizován náhradní formou. Odpolední aktivity externích subjektů (atletika, judo, atd.) jsou do dořešení situace zastaveny.
 
Děkujeme za pochopení.
J.Veřmiřovský, ředitel školy

Zobrazení: 1205

PROJEKT EUROREGION SILESIA

Projekt „Víc než zdravá výživa“ CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0000220  je spolufinancován z prostředků Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia v rámci programu INTERREG V-A Česká republika-Polsko.

logo polsko