Projekty, partneři

Naši školu podporuje:

ostrava  Ostrava Jih 
  ostravske komunikace logo

Naše škola je zapojena do těchto projektů:

moderni skola sablony2019
eTwinning logo  cesko cte detem 

 ovoce

OVOCE DO ŠKOL

 eu

EU PENÍZE ŠKOLÁM


Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava

Reg. č. projektu
CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000212

vzdelavani logo

vzdelavan logo2


→ Talentmanagement 

→ Dotační tituly SMO  

→ ÚMOb. Ostrava-Jih 

→ Mléko do škol 


Naše škola zpracovala v rámci šablony III/2 DUMy pro:

ročník:  VI.; VII.; IX.                                                                                              
předmět:  Výchova k občanství
tématické okruhy:  Člověk ve společnosti; Stát a hospodářství; Mezinárodní vztahy; globální svět
Příslušné sady zpracovala a na požádání je ostatním pedagogickým pracovníkům ze ZŠ v ČR poskytne: Mgr. Ondřej Pytlík

 

ročník:  VI.; VII.; VIII.; IX.                                                                                     
předmět:  Dějepis
tématické okruhy:  Pravěk; Starověké civilizace; Středověk; Novověk; Moderní doba
Příslušné sady zpracoval a na požádání je ostatním pedagogickým pracovníkům ze ZŠ v ČR poskytne: Mgr. Dušan Buchta.

 

ročník:  VI.; VII.; VIII.; IX.
předmět:  Matematika
tématické okruhy:  Číslo a proměnná; geometrie v rovině a prostoru; závislosti, vztahy a práce s daty
Příslušné sady zpracoval a na požádání je ostatním pedagogickým pracovníkům ze ZŠ v ČR poskytne: Mgr. Ondřej Pytlík.

 

ročník:  IX.                                                                                                          
předmět:  Mediální výchova
tématické okruhy:  Mediální výchova
Příslušné sady zpracoval a na požádání je ostatním pedagogickým pracovníkům ze ZŠ v ČR poskytne: Mgr. Ondřej Pytlík.
eTwinning 7. červen 2019