Bádám, bádáš, bádáme 2

Oblast podpory:           Oblast vzdělávání a talentmanagementu

Kód projektu:                21/0706

Č.j:                                SMO/088613/22/ŠaS/Rie

Poskytovatel finanční podpory:          Statutární město Ostrava

Přidělená částka:          500 000 Kč

Popis projektu

Projektem navazujeme na úspěšný první ročník soutěže, kdy jsme realizovali soutěž v badatelsky orientované výuce pro základní školy. Soutěž sklidila velký úspěch jak u účastníků, tak i členů poroty. Všichni účastníci kvitovali to, že se jedná o soutěž, která je ojedinělá v měřítku základních škol. Středoškolská odborná činnost se soustřeďuje na žáky středních škol, kteří díky této soutěži získávají podvědomí o formulaci výzkumné otázky, hypotézy, poté probíhá jejich ověřování a vyvozování závěrů. Základní školy tuto soutěž přímo nemají, často ji řeší individuálně na školách, kde se žákům věnují učitelé a poté probíhají třídní, popř. školní kola ve spojení např. s projektovým dnem. Toto potvrzují i učitelé, kteří se účastní školení na aktivity spojené s badatelsky orientovanou výukou a rozvoj přírodovědné a technické gramotnosti. Cílem našeho projektu, 2.ročníku, je pokračovat v soutěži v oblasti badatelsky orientovaných aktivit pro školy nejen v Ostravě, ale celém Moravskoslezském kraji a uspořádat dvě izolované soutěže – v prvním pololetí kalendářního roku pro 1.stupeň a ve 2.pololetí pro 2.stupeň základních škol. Úkolem soutěže je řešit téma, které si žáci stanoví společně s učitelem na konkrétní škole a které bude zaměřeno na přírodní vědy - zda půjde o konkrétní předmět nebo bude výzkum propojen interdisciplinárně, je již na dané škole. Maximální počet členů týmu bude 3. V rámci projektu dostane každá zapojená škola zapůjčené vybavení v podobě měřících senzorů pro měření pH, vodivosti a teploty, u 2.stupně základní školy dostanou zapůjčeno navíc čidlo k měření plynného oxidu uhličitého.

Projekt byl finančně podpořen z rozpočtu statutárního města Ostrava