Vize školy

 

Naše škola je nejstarší školou v obvodu Ostrava-Jih. Její počátky se datují do roku 1935. To, že nežijeme pouze minulostí, ale díváme se také do budoucnosti nasvědčuje nejen postupná renovace školy, ale také obměna školního vzdělávacího programu, který se z původního označení KAPKA změnil na „Tradici máme, inovacemi žijeme“

Posláním naší školy je osvojení si strategie učení a motivovat děti a žáky k celoživotnímu vzdělávání. Naše škola podněcuje žáky k všestrannému rozvoji osobnosti, kreativnímu myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů. Naše škola vede žáky k účinné komunikaci, k partnerství a spolupráci.

Vizí naší školy je "Kvalitní vzdělání a trávení volného času pro všechny"