Informace pro rodiče

 

Charakteristika školní družiny

Školní družina je významným školským zařízením pro výchovu mimo vyučování. I když je nezpochybnitelně provázána se školou, má svá specifika, která ji od školního vyučování odlišují. Jako nejefektivnější se nám jeví přímé sepětí školní družiny se školou, to znamená, že školní družina její přímou součástí. Umožňuje to přímou návaznost na činnost školy. Poslání školní družiny spočívá v tom, že je nedílnou součástí celé výchovně-vzdělávací soustavy a má tedy významné poslání v péči o nejmladší generaci.

Podmínky personální

Činnost školní družiny je po celou dobu provozu zajišťována kvalifikovanými pracovníky.

Kapacita

Kapacita školní družiny je 90 dětí.

 

Organizační zabezpečení

Školní družina má tři oddělení:

1. oddělení navštěvují žáci nejmladší, tj. zpravidla žáci 1. a 2. třídy, toto oddělení je umístěno v budově "skleníku".

2. oddělení navštěvují žáci "středního věku" prvního stupně a je v jedné z kmenových tříd na prvním stupni budovy B

3. oddělení je určeno pro žáky nejstarší z prvního stupně a je umístěno v jedné z kmenových tříd na prvním stupni budovy B

Provoz družiny je zajištěn v časech 6:00 - 7:40 a poté po vyučování, tj. od 11:40 do 17:00

 

Materiální vybavení

Zahrnují soubory pro jednotlivé metodické a didaktické výchovy, stolní hry a hračky, knihovnu dětských knih, DVD přehrávač, CD přehrávač, počítač s dataprojektorem, televize, didaktické hry…

 

Podmínky prostorové

Snahou je, aby se děti ve školní družině necítily jako ve škole a v klasické třídě, ale aby měly ve školní družině pocit pohody, radosti a útulnosti. Cílem je, aby školní družina byla místem, které dětem poskytuje nabídku smysluplných aktivit.

 

Náplň školní družiny

Činnost školní družiny jako součásti zájmového vzdělávání je ve velké míře v souladu s prací dětí ve vyučování. Všechny vychovatelky se podílí na tvorbě a naplňování vzdělávacího plánu školní družiny.

Hlavním posláním školní družiny je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace dětí. Činnosti se ve školní družině střídají a navazují na sebe a jejich nedílnou součástí je získávání klíčových kompetencí. Při výchovné práci ve školní družině navazujeme v základních principech na kompetence pro školní výuku.

Soubory ke stažení

pdf Vnitřní předpis ŘŠ k pozdnímu vyzvedávání ze ŠD po ukončení provozu 88 kB