Ceník obědů

 

Stanovení výše úhrady stravného od 1.9.2022

V souvislosti se zvyšováním cen potravin dochází ke změně výše úhrady. Výše úhrady stravného je závislá na věku strávníka, kterého dosáhne v daném školním roce.

účet pro platbu stravného ZŠ a MŠ: 2701807084/2010 (FIO Banka)

pro navedení platby kontaktujte prosím dříve vedoucí ŠJ, která Vám po dohodě s ekonomkou školy sdělí variabilní, popř. specifický symbol, neidentifikovatelné platby, které nebude možné spárovat se stravníky, budou vráceny zpět na účet odesílatele

 

Zařízení MŠ

  3 - 6 let / celodenní nad 6 let celodenní
Dopolední svačina   9,50,-Kč   9,50,-Kč
Oběd + pitný režim 25,-Kč 33,-Kč
Odpolední svačina   9,50,-Kč   9,50,-Kč
     
Celodenní stravování 44,-Kč 52,-Kč
Měsíční záloha 970,-Kč 1 150,-Kč

Platba stravného v MŠ je bezhotovostní, měsíční záloha činí:

  • Děti 3-6 let - 970 Kč
  • Děti nad 6 let - 1 150 Kč

Pozn. celková cena je počítána při 22 pracovních dnech. Případný přeplatek bude vrácen na účet plátce stravného na konci školního roku.

 

Zařízení ZŠ

     
1. stupeň 7 - 10 let 29,-Kč Celkem 640,-Kč
2. stupeň 11 - 14 let 33,-Kč Celkem 730,-Kč
3. stupeň 15 a více let 36,-Kč Celkem 800,-Kč
Cizí strávníci 90,-Kč Celkem 1000,-Kč záloha

Pozn. celková cena je vyšší oproti násobku počtu dnů a stravování, což je ale pouze z důvodu zaokrouhlení částky. Přeplatek bude vrácen na účet plátce stravného na konci školního roku.

Platba stravného v ZŠ

BEZHOTOVOSTNÍ
Finanční zálohu dle výše uvedené věkové skupiny je možno zaslat do 18tého dne v měsíci na měsíc následující. Vyúčtování bezhotovostní platby stravného - 1x ročně.

účet pro platbu stravného ZŠ a MŠ: 2701807084/2010 (FIO Banka)

pro navedení platby kontaktujte prosím dříve vedoucí ŠJ, která Vám po dohodě s ekonomkou školy sdělí variabilní, popř. specifický symbol, neidentifikovatelné platby, které nebude možné spárovat se stravníky, budou vráceny zpět na účet odesílatele

HOTOVOSTNÍ
Hlavní prodej - vždy poslední 2 pracovní dny v měsíci od 7.30 do 14 hodin.
Obědy je možno zakoupit denně od 7.30 do 8.00 hodin, nejpozději do 20. dne v měsíci.

Čip: 121 Kč - platí se v hotovosti při převzetí u vedoucí ŠJ