Ceník obědů

 

Stanovení výše úhrady stravného od 1.9.2021

V souvislosti se zvyšováním cen potravin dochází ke změně výše úhrady. Výše úhrady stravného je závislá na věku strávníka, kterého dosáhne v daném školním roce.

účet pro platbu stravného ZŠ a MŠ: 2701807084/2010 (FIO Banka)

pro navedení platby kontaktujte prosím dříve vedoucí ŠJ, která Vám po dohodě s ekonomkou školy sdělí variabilní, popř. specifický symbol, neidentifikovatelné platby, které nebude možné spárovat se stravníky, budou vráceny zpět na účet odesílatele

 

Zařízení MŠ

  3 - 6 let 7 let
Svačina   9,-Kč   9,-Kč
Oběd + pitný režim 23,-Kč 29,-Kč
Svačina   9,-Kč   9,-Kč
     
Celodenní stravování 41,-Kč 47,-Kč

Platba stravného v MŠ je bezhotovostní, měsíční záloha činí:

  • Děti 3-6 let - 902 Kč
  • Děti 7 let - 1 034 Kč

Pozn. celková cena je počítána při 22 pracovních dnech. Případný přeplatek bude vrácen na účet plátce stravného na konci školního roku.

 

Zařízení ZŠ

     
Strávníci 7 - 10 let 25,-Kč Celkem 550,-Kč
Strávníci 11 - 14 let 28,-Kč Celkem 620,-Kč
Strávníci 15 a více let 31,-Kč Celkem 690,-Kč
Dospělí strávníci 31,-Kč Celkem 690,-Kč (celková cena vč.přídělu z FKSP)

Pozn. celková cena je vyšší oproti násobku počtu dnů a stravování, což je ale pouze z důvodu zaokrouhlení částky. Přeplatek bude vrácen na účet plátce stravného na konci školního roku.

Platba stravného v ZŠ

BEZHOTOVOSTNÍ
Finanční zálohu dle výše uvedené věkové skupiny je možno zaslat do 18tého dne v měsíci na měsíc následující. Vyúčtování bezhotovostní platby stravného - 1x ročně.

účet pro platbu stravného ZŠ a MŠ: 2701807084/2010 (FIO Banka)

pro navedení platby kontaktujte prosím dříve vedoucí ŠJ, která Vám po dohodě s ekonomkou školy sdělí variabilní, popř. specifický symbol, neidentifikovatelné platby, které nebude možné spárovat se stravníky, budou vráceny zpět na účet odesílatele

HOTOVOSTNÍ
Hlavní prodej - vždy poslední 2 pracovní dny v měsíci od 7.30 do 14 hodin.
Obědy je možno zakoupit denně od 7.30 do 8.00 hodin, nejpozději do 20. dne v měsíci.

Čipová karta: 50 Kč - platí se v hotovosti při převzetí u vedoucí ŠJ