Ceník obědů

 

Stanovení výše úhrady stravného od 1.9.2015.

Výše úhrady stravného je závislá na věku strávníka, kterého dosáhne v daném školním roce.
Rozhodující školní rok je vždy od 1.9 do 31.8.

Zařízení MŠ

  3 - 6 let 7 let
Svačina 9,-Kč 9,-Kč
Oběd 16,-Kč 23,-Kč
Svačina 9,-Kč 9,-Kč
Celodenní stravování 34,-Kč 41,-Kč

Platba stravného v MŠ je bezhotovostní, měsíční záloha činí:

  • Děti 3-6let - 748Kč
  • Děti 7let - 902Kč

 

Zařízení ZŠ

     
Strávníci 7 - 10 let 23,-Kč Celkem 506,-Kč
Strávníci 11 - 14 let 26,-Kč Celkem 572,-Kč
Strávníci 15 a více let 29,-Kč Celkem 638,-Kč
Dospělí strávníci 29,-Kč Celkem 638,-Kč

Platba stravného v ZŠ

BEZHOTOVOSTNÍ
Finanční zálohu dle výše uvedené věkové skupiny je možno zaslat do 18tého dne v měsíci na měsíc následující. Vyúčtování bezhotovostní platby stravného - 1x ročně.

HOTOVOSTNÍ
Hlavní prodej - vždy poslední 2 pracovní dny v měsíci od 7.30 do 14hodin.
Obědy je možno zakoupit denně od 7.30 do 8.00 hodin, nejpozději do 20. dne v měsíci. Vyúčtování hotovostní platby stravného - měsíčně.

Záloha na čipovou kartu činí 50Kč.