Školská rada

 

Školská rada je zřizována dle §167 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů. Jednání školské rady se řídí § 168 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon). 

Školská rada naší školy je tříčlenná, období zvolení je tříleté a její mandát započal v červnu 2021.

Za zákonné zástupce žáků: Martin Šimeček - předseda

Za zřizovatele školy: PaedDr. Ivona Klímová, MBA

Za pedagogické pracovníky: Mgr. Eva Vratislavská

 

Kontakt

E-mail: skolskarada@zs-brezinova.cz