ŠPP

 

Školní poradenské pracoviště slouží k poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy. K hlavním cílům zejména patří iniciace aktivit vedoucích k vylepšení sociálního klimatu školy (posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, ale také rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o děti se specifickými vzdělávacími potřebami).

Vedení školy se podílí společně s ostatními pracovníky na vytvoření Programu školního poradenského pracoviště na zabezpečování pedagogicko-psychologického poradenství poskytovaného škole, klade důraz na informovanost a spolupráci poradenských pracovníků.

Odbornou a metodickou podporu poradenských pracovníkům ve škole poskytuje spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou, speciálně pedagogickým centrem a střediskem výchovné péče.

Školní poradenské pracoviště tvoří:

  • školní metodik prevence (Mgr. Zdeňka Mikesková)
  • výchovný poradce (Mgr. David Rejcha)
  • speciální pedagožky (Mgr. Gabriela Skulinová, Mgr. Tereza Bílská)
  • školní psycholog (PhDr. Sandra Štěpánková)

 

Soubory ke stažení

docx Informovaný souhlas psychologa 34 kB