Aktuality

 

Aktuality

Dne 3.7. 2022 je školní hřiště zavřené

Dne 3.7. 2022 je školní hřiště zavřené

Mateřská škola

Vodní mlýn Wesselský a Oderské muzeum

V měsíci červnu jely děti z naší MŠ na výlet do Oder podívat se na vodní mlýn a dozvědět se nějaké informace například jak se kdysi obdělávaly pole, co k tomu lidé potřebovali, jak žili a také jak fungoval vodní mlýn. Poté jsme si s dětmi celý mlýn prošli a seznámili se se skřítkem Raráškem. Po obědě jsme se vydali hledat poklad a po cestě děti plnily různé úkoly, až u posledního úkolu našly děti sladký poklad. Nakonec jsme se vydali autobusem do nedalekého muzea, kde nás provedl tatínek Anežky a Honzíka. Celý den nám počasí přálo a tak jsme si to všichni užili.

Mateřská škola

Zoo Ostrava

V měsíci květnu přijely děti navštívit Zoo v Ostravě, kde poznaly spoustu zvířátek a také našeho mandrila, kterého sponzoruje naše MŠ. Dětem se v Zoo líbilo a za rok zase na shledanou.

Mateřská škola

Den dětí v MŠ

Den dětí jsme oslavili speciálně, protože za námi na návštěvu přijel poník Ondrášek se svou paničkou a povozil všechny děti. Děti nakonec mohli poníka nakrmit mrkví, jablkem nebo sušeným pečivem.

Základní škola

Uzavření hřiště v období od 28.06. - 30.06.2022

Dovolujeme si Vás informovat o uzavření hřiště v období od 28.06. - 30.06.2022. Děkujeme.

Školní družina

MALOVÁNÍ NA CHODNÍK V ŠD

V úterý 21. 6. 2022 proběhla soutěž malování na chodník na téma Květinová zahrada. Všechny děti, které se zúčastnily se moc snažily a chodník před školou krásně vybarvily.

Mateřská škola

Vystoupení dětí v Družstvu

Dne 10.6.2022 Elegant spolek pořádal "Den dětí" v družstvu. Děti z mateřské školy si připravily společně s p. Učitelkami taneční vystoupení a nakreslily obrázky svých vysněných prázdnin, které byly vystaveny ve výloze. Děti dostaly drobné dárky za soutěže, které byly připraveny v rámci oslav Dne dětí. Akce se povedla a děti byly spokojené.

Základní škola

9. A opět navštívila Fajnou dílnu

Dne 22. června 2022 jsme opět navštívili Fajnou dílnu v Dolní oblasti Vítkovic, kde jsme si mohli vyzkoušet tři workshopy. Na šicím stroji jsme si ušili obal na mobil, vyrobili jsme si vinutou perli a hmyzí hotel. Celé dopoledne jsme si užili a mohli jsme si odnést krásné výrobky. Mgr. Jana Levická třídní učitelka

Školní jídelna

ODHLÁŠKA OBĚDU NA 30. 06. 2022

Prosím všechny rodiče (zákonné zástupce) žáků, kteří se stravují ve školní jídelně, aby oběd na 30. 06. 2022 odhlásili nejpozději do pondělí 27. 06. 2022 do 12.00 hodin. Pozdější odhlášky nebudou brány na zřetel a přihlášenou stravu si budete moct vyzvednout do jídlonosiče, nejpozději do 11.00 hodin přes venek do školní kuchyně. Výdej obědů pro žáky ve škole bude od 8.45 – 11.00 hodin. Děkuji za pochopení, vedoucí ŠJ

Školní jídelna

Obědy pro veřejnost - školní jídelna

Obědy pro veřejnost budou nabídnuty do 01. 07. 2022 Z novu začneme vařit od 22. 08. 2022, kdy si obědy můžete opět objednávat: - telefonicky: (778 409 858, 596 784 367) - emailem: skolni.jidelna@zs-brezinova.cz - aplikace: strava.cz Objednávku oběda na 01. 07. 2022 proveďte nejpozději do 30. 06. 2022 do 11.00 hodin. Pozdější přihlášky a odhlášky stravy nebudou brány na zřetel.

Základní škola

Výsledky participativního rozpočtu pro rok 21/22

I letos se žáci naší školy mohli zapojit do závěrečného hlasování v rámci participativního rozpočtu vedeného školním parlamentem. Žáci vybírali z 6 návrhů, které prošly do konečného hlasování. Nakonec zvítězil venkovní stůl na stolní tenis a jako druhý návrh zvítězily sedací pytle. Děkujeme všem, kteří se na tomto projektu podíleli a děkujeme také všem, kteří věnovali svůj čas hlasování. Díky! Tým školního parlamentu.

Základní škola

Setkání s rodiči budoucích prvňáčků

Vážení a milí rodiče budoucích prvňáčků, zveme Vás na organizační schůzku dne 29.6.2022 od 16:30. Projednáme vše potřebné týkající se zahájení i to, co vás vše bude zajímat. Těšíme se na setkání s Vámi!