Informace pro strávníky

 

Vážení rodiče a strávníci,
 
 
 
 
 
 
 
 
Vzorek našeho jídelníčku
 
v dnešní době se hodně diskutuje o zdravé výživě, dietním stravování a vůbec o stravování ve školních jídelnách. Proto jsme se rozhodli, že vás budeme průběžně informovat na stránkách školy.
 
Nejdříve něco o naší školní jídelně. Jak již víte, vaříme pro MŠ a ZŠ. Školní stravování je organizovaná služba, která je dotovaná státem, kde jsou stanovená přesná pravidla. Stát garantuje vyhláškou cenu oběda a také skladbu obědů  (spotřební koš). Strava v mateřské školce se skládá z přesnídávky, obědu a svačinky. Rodiče hradí pouze náklady na potraviny. Dalším předpisem, který řídí provoz školní jídelny, je vyhláška č. 137/2004 Sb., která obsahuje hygienická pravidla, kterými se školní jídelny musí řídit. Bývají tak přísná, že prakticky omezují přípravu určitých jídel, nebo je úplně vylučují. Lednice a mrazáky jsou rozděleny podle druhu potraviny.
 
SPOTŘEBNÍ KOŠ :
Je vlastně zjednodušení doporučených denních dávek potravin do deseti sledovaných komodit :  maso, ryby, mléko, mléčné výrobky, tuky, cukry, zelenina, ovoce, brambory, luštěniny. Podle množství komodit ve spotřebním koši se dá určit pestrost jídelníčků. Všechny komodity se pečlivě sledují a je nutné u nich dodržovat toleranci +/- 25%.  U tuků a cukrů je určena maximální spotřeba a tu je možno snižovat. Naopak, u množství luštěnin, ovoce a zeleniny lze tuto hranici překračovat. Poměr spotřeby rostlinných a živočišných tuků by měl být 1:1 s důrazem na zvyšování podílu tuků rostlinného.
 
Polévky se preferují :  zeleninové, luštěninové, s obsahem mléka, rybí a vývary se doporučuje jen umírněně.
V naší školní jídelně se používají pouze prověřené potraviny od stálých dodavatelů. Brambory, ovoce a zeleninu kupujeme v čerstvém stavu. Maso a pečivo dovážíme denně čerstvé. Zelenina a mléčné výrobky se nakupují 1x az 2x týdně. Z mražených výrobků nakupujeme pouze mořské ryby a některé druhy zeleniny. Mražené polotovary pro děti se nakupují jen výjimečně, pro občasné zpestření jídelníčku. Dochucovadla používáme velmi umírněně a to jen ty bez glutamátu, pokrmy dochucujeme bylinkami a čerstvou naťovou zeleninou. Všechny receptury, které používáme, jsou schváleny pro zdravou výživu.
 
Školní jídelny jsou pravidelně kontrolovány pracovníky krajských hygienických stanic a různými veřejnými a státními institucemi, což je zárukou kvality stravování.
Vyhláška o školním stravování určuje velikost porce podle věku dítěte. V praxi to znamená pro dítě v MŠ je určena norma 50g masa v syrovém stavu, 100g přílohy v uvařeném stavu. Zařazení do věkové kategorie se provádí od 1.dne školního roku.
 
Jídelní lístek připravuje vedoucí školní jídelny s vedoucí kuchařkou a kolektivem kuchyně. Skládá se z polévky + jedno hlavní jídlo. Jídelní lístek se připravuje na týden dopředu. Sestavování jídelního lístku se řídí přísnými pravidly, zohledňujícími jak nutriční hodnotu pokrmů, tak i jejich pestrost. Od ledna se již také uvádějí u každého pokrmů alergeny. Tato informace je určitě přínosem pro rodiče, kteří mají doma dítě, trpící nějakou alergií.
 
To by bylo asi vše z hlavních bodů, se kterými jsme vás, rodiče a strávníky, chtěli seznámit. I nadále bychom vás chtěli informovat o všech novinkách a změnách
které nás určitě čekají a tím i navázat jakousi komunikaci mezi vámi a naší školní jídelnou.
 
Krásné a pohodové dny přeje vedoucí školní jídelny s kolektivem.