Ceník obědů - plná cena

 

Upozornění pro zákonného zástupce žáku – oběd plná cena

 

Dle školského zákona 561/2004 Sb., § 119 se uskutečňuje stravování žáků pouze v době jejich pobytu ve škole. Podle vyhlášky 107/2005 Sb., § 4, odstavec 9 se považuje první den neplánované nepřítomnosti žáka za pobyt ve škole. Další dny není možné obědy za dotovanou cenu odebírat. Pokud dítě onemocní, první den nemoci si může rodič odnést stravu za dotovanou cenu v jídlonosiči. Na další dny se musí strávník odhlásit, jinak mu bude doúčtována plná cena oběda.

1. stupeň: 34,- Kč + 49,- Kč = 83,- Kč (34,- Kč cena potravin + 49,- Kč režie).

2. stupeň: 38,- Kč + 49,- Kč = 87,- Kč (38,- Kč cena potravin + 49,- Kč režie).

3. stupeň: 41,- Kč + 49,- Kč = 90,- Kč (41,- Kč cena potravin + 49,- Kč režie).

Zaměstnanci: 41,- Kč + 49,- Kč = 90,- Kč (41,- Kč cena potravin + 49,- Kč režie).

MŠ - děti 3-6 let: 54,- Kč + 49,- Kč = 103,- Kč (54,- Kč cena potravin + 49,- Kč režie).

MŠ – děti nad 6 let: 58,- Kč + 49,- Kč = 107,- Kč (58,- Kč cena potravin + 49,- Kč režie).

49,- Kč – mzdová a věcná režie

V případě neodhlášených obědů vzniká strávníkovi povinnost uhradit náklady za neodhlášené obědy v plné výši, a to i tehdy, pokud je neodebere.

Tato částka bude účtována při následném prodeji stravy nebo odečtena ze strávníkova konta.

Pokud zákonní zástupci požadují odebírat obědy (stravu) pro nepřítomné děti i v následujících dnech, pak se nejedná o hlavní činnost ŠJ, ale o doplňkovou činnost. V tom případě je cena oběda vyšší, neboť zahrnuje plné náklady na jeho přípravu (potraviny, mzdy, režie). Žák v době nemoci nesmí jídelnu navštěvovat, ani si sám obědy vyzvedávat – odnášet. Neodhlášené nebo nevyzvednuté obědy propadají. Jídla s krátkou garanční lhůtou a zbylá jídla (jogurty, moučníky, ovoce) se vydávají formou přídavku, nebo jsou poskytnuty ke konzumaci žákům školní družiny.

Doba vyzvednutí obědů v první den nemoci žáka: 11:20 – 11:40 hodin.

Zákonní zástupci oběd vyzvedávají bočním vchodem do školní kuchyně do vlastního jídlonosiče, který odpovídá požadavkům KHS.

Případné dotazy je možno zodpovědět na čísle: 778 409 858

 

 

V Ostravě dne: 01. 09. 2023                                                                Lenka Korchová (vedoucí ŠJ)