EVVO

 

EVVO - Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

Za EVVO na naší škole odpovídá Mgr. Robert Závada (robert.zavada@zs-brezinova.cz)

V naší škole se snažíme citlivě přistupovat k životnímu prostředí jak tříděním surovin, tak i aktivitami, které zvyšují podvědomí o problematice životního prostředí, jeho ochrany a znečišťování. 

Podmínky pro EVVO na škole: 

Klady: 

 • školní hřiště
 • školní zahrada
 • školní skleník
 • přírodní učebna 
 • spolupráce se střediskem volného času Ostrava - Zábřeh (Den Země)
 • Bělský les
 • založení badatelského kroužku

Použité vyučovací metody a formy práce:

 • pozorování, napodobování, srovnávání, vyhodnocování, třídění
 • exkurze, vycházky
 • didaktické hry
 • praktické činnosti
 • výtvarné aktivity a fotodokumentace
 • prezentace a propagace vědomostí a dovedností, tvorba výstupů

 

 

 

Soubory ke stažení

pdf Plán EVVO 2023 - 2024 148 kB