Projekty

 

Projekty

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

žadatel: Základní škola generála Heliodora Píky a Mateřská škola Štítina, okres Opava, příspěvková organizace, naše škola je v projektu partnerem. Cílem projektu je vzdělávání pedagogických pracovníků a šíření příkladů dobré praxe vzorové školy v oblasti využívání digitálních technologií ve výuce za účelem rozvoje digitální gramotnosti dětí a žáků pomocí mobilních technologií.

Projekty

Rozvoj digitálních kompetencí pedagogických pracovníků základních škol v MSK

žadatel: Ostravská univerzita, naše škola je v projektu partnerem

Projekty

Klokanovy školky

Projekty

Škola pro demokracii

Naše škola se stala součástí skupiny Škola pro demokracii, která podporuje iniciativy žákovských parlamentů. Našim cílem je, aby žáci cítili sounáležitost se školou a aby mohli spolurozhodovat o její činnosti.

Projekty

Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III

Projekty

Naše moderní škola

Projekty

eTwinning

eTwinning je platforma, přes kterou mohou zaměstnanci škol (učitelé, ředitelé, knihovníci ad.) z různých evropských zemí vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady. eTwinning je největší a nejzajímavější komunita škol v Evropě.

Projekty

Celé Česko čte dětem

Předčítání utváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem. My neříkáme "Jdi a čti si!", ale "Pojď, budu ti číst". Stačí 20 minut denně. Každý den.

Projekty

Ovoce do škol

Projekty

EU peníze školám

Projekty

Mléko do škol

Projekty

Školní projekt v rámci šablony III/2 DUMy

Naše škola zpracovala v rámci šablony III/2 DUMy.