Projekty

 

Projekty

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava III

Projekty

Doučování žáků škol

Financováno z Národního plánu obnovy

Projekty

Digitalizace vzdělávání

Financováno z Národního plánu obnovy

Projekty

Podpora kariérového poradenství ZŠ Březinova

Projekt navazuje na podporu kariérového poradenství MS Paktem a statutárním městem Ostrava.

Projekty

Naše moderní škola II

Projekty

Učíme se v přírodě při ZŠ a MŠ Ostrava - Zábřeh Březinova 52, p.o.

Projekty

Revitalizace odborných učeben a bezbariérovost ZŠ Březinova, Ostrava

Realizací projektu dojde k modernizaci celkem 3 stávajících odborných učeben - počítačové, jazykové a učebny chemie/ přírodopisu společně s přípravnou v prostorách školy.

Projekty

Podpora digitální výuky na ZŠ Březinova

Cíle projektu:1) podpora informační gramotnosti učitelů v oblasti využívání platformy Google pro prezenční i DiV (aplikace GSuite a Google Classroom) a 2)nákup příslušenství k DiV (webkamery)

Projekty

Zvídavá Březinka aneb Chceme poznat víc

Hlavním cílem projektu je koordinace práce s nadanými žáky, možnosti jejich rozvoje a aktivity, které mohou žáky směřovat v oblastech jejich zájmů.

Projekty

Vědárium aneb Za tajemstvím vědy a poznání

Naše škola se profiluje primárně na přírodní vědy a techniku v kombinaci s novými technologiemi ve výuce. Proto je primárním cílem podpora výše uvedených oblastí s vazbou na jednotlivé vytýčené klíčové aktivity

Projekty

Na Březince se nenudíme

Projekt jsme letos zaměřili na celoroční i jednorázové aktivity pro žáky naší školy.

Projekty

Dopravní olympiáda

Projekt je zaměřen na podporu dopravní výchovy v MŠ, prevenci bezpečného chování dětí v silničním provozu a organizaci společné akce pro děti, sourozence a rodiče mateřské školy s dopravní tématikou.