Školní parlament

   

Školní parlament vnímáme jako jednu z klíčových součástí školy. Nominace a volba do školního parlamentu probíhá obdobně, jako u voleb klasických. Na základě počtu hlasů jsou pak zvoleni z každé třídy dva zástupci, kteří reprezentují svou třídu na jednání. Školní parlament se schází minimálně jedenkrát za měsíc a jeho jednání jsou veřejná. 

Smyslem parlamentu je spolupodílet se na chodu školy, spolupracovat při akcích školy a navrhovat změny. Od letošního roku patronát nad parlamentem přejalo vedení školy s cílem rychlejšího komunikačního kanálu na bázi: vedení školy <--> žákovský parlament <--> žáci jednotlivých tříd

Takto jsme schopni efektivněji reagovat na poznatky žáků, posílit vzájemnou spolupráci napříč ročníky i informovanost zástupců. V letošním roce budou taky veřejně přístupny zápisy z jednání parlamentu i to, kterým směrem se žákovský parlament ubírá.

Slib žáků školního parlamentu:

"Slibuji, že jako zvolený zástupce žáků budu pracovat pro Základní školu Březinova. Budu se zúčastňovat pravidelných schůzek, podílet se na plnění úkolů, které si stanovíme. Budu sledovat dodržování školního řádu a zásad chování mezi žáky a učiteli. Budu usilovat o férové jednání mezi žáky, podle svých sil nedopustím vylučování z kolektivu, ponižování, zesměšňování, budu dbát zásady, že každý na naší škole má právo na pocit spokojenosti a štěstí. Budu se svědomitě spolupodílet na chodu a rozvoji naší školy i šířit její dobré jméno."

 

SLOŽENÍ ŠKOLNÍHO ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
2.A Barbora Březíková, Šimon Diatka
2.B  
3. roč. Emma Dudášová, Mathias Velecký
4.A Šarlota Buchlovská, Veronika Procházková
4.B Beáta Sládková
5. roč. Valerie Dudková, Vendula Kampíková
6.A Viktorie Žárská, Veronika Lisáková
6.B Vojtěch Majtán, Štěpán Kuča
7. roč. Ondřej Strauch, Adéla Kalandrová
8. roč. Dominika Baranyková, David Kubicz
9.A Sára Mantuanelli, Amálie Krejčí
9.B Tereza Kašpárková, Kateřina Bergerová

 

Zápisy školního parlamentu pro ŠR 2021/2022 naleznete na sdíleném dokumentu zde https://docs.google.com/document/d/17ZlGbs26wgd01YcFfqL6ZZH5lS1MYPMS4yZl3VW9qhs/edit?usp=sharing

Soubory ke stažení

pdf Zápis 22.1.2020 44 kB
pdf Zápis 11.12.2019 78 kB
pdf Zápis 4.12.2019 38 kB
pdf Zápis 27.11.2019 70 kB
pdf Zápis 15.10.2019 34 kB
pdf Zápis 7.10.2019 35 kB