Informace pro rodiče

 

O naší školce

Mateřská škola je zaměřena na ekologii a environmentální vzdělávání a podporu zdraví. Oblast environmentálního vzdělávání je pro daný školní rok rozpracována v Ročním plánu MŠ. Každý školní rok je zaměřen na jeden přírodní živel: vodu, zemi, vzduch.

MŠ je dvoutřídní, obě třídy jsou věkově smíšené, naplňované maximálně do počtu 25 dětí v jedné třídě. MŠ navštěvují děti zpravidla od 3 do 6 let a většina bydlí v okolí školy. MŠ má stabilní lehárny, šatny jsou umístěny v suterénu budovy. Je zde zřízena výdejna stravy. Strava se připravuje ve školní jídelně příspěvkové organizace, dětem se servíruje a vydává ve výdejnách stravy umístěných na každém patře.

O děti se starají čtyři pedagogové, dvě asistentky pedagoga a jedna správní zaměstnankyně. Zaměstnankyně školy mají svou práci rády, pracovní kolektiv je vstřícný a tvořivý.

Cílem všech zaměstnanců školy je obohacovat denní program dítěte tak, aby se již v mateřské škole naučilo postojům, které spočívají v úctě ke zdraví, a praktickým dovednostem chránícím zdraví. Snažíme se, aby čas prožitý v MŠ dítěti přinášel pohodu, bezpečí, radost, příjemnou zkušenost a byl zdrojem dobrých základů do života i vzdělávání. Zdraví nechápeme pouze jako nepřítomnost nemoci, ale jako podmínku hodnotového života jedince, společnosti i světa. Své pedagogické působení chceme orientovat k tomu, aby si dítě od útlého věku osvojovalo základy klíčových kompetencí a získávalo tak předpoklady pro své celoživotní vzdělávání a odpovídající chování, jednání, myšlení, kterým může ovlivňovat své zdraví.

Úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole činí od 1. 9. 2016 400 Kč měsíčně.

Provoz mateřské školy je v PO - PÁ od 6:00 do 16:00.

 

Historie školky

Mateřská škola byla původně umístěna v levém křídle Základní devítileté škole v Družstvě, ul. Březinova. V 50. letech minulého století však byla zrušena a její prostory byly přenechány pro potřeby 1. ročníků ZDŠ. Znovuotevřena byla po dlouhých jednáních na žádost místních občanů dne 1. 9. 1960. V budově ZDŠ mateřská škola sídlila do září 1967.

V listopadu 1967 se mateřská škola přestěhovala do samostatné budovy na ul. Razinova 3. V roce 1999 však byla vila vrácena původnímu majiteli a škola se opět stěhovala, a to na ul. Mozartova 9, do budovy původní školní družiny ZŠ Březinova, kde sídlí dodnes.

V lednu 2003 byla mateřská škola sloučena se ZŠ Březinova do jedné příspěvkové organizace - Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvková organizace. Tímto sloučením, jakoby se uzavřel kruh a MŠ se vrátila do míst, kde původně vznikla.

Budova MŠ prošla během posledních let několika rekonstrukcemi a úpravami tak, aby splňovala podmínky moderního školského zařízení. MŠ stojí v klidné části obce. Nedaleko školy se nachází dva městské parky a dětské obecní hřiště, které mateřská škola využívá pro pobyt dětí venku. K objektu náleží menší zahrada, která je vybavena herními prvky a novými pískovišti.