Historie školy

 

OSTRAVA-ZÁBŘEHOSTRAVA-ZÁBŘEH

Jak to vše začalo?

23. září 1928 požádalo Obecně prospěšné stavební a bytové družstvo ve Vítkovicích městskou obec Moravskou Ostravu o zřízení školy v Družstvu.
30. ledna 1931 se usneslo obecní zastupitelstvo města Moravské Ostravy na stavbě obecní školy chlapecké a dívčí v družstevní části Chalupníkově.
Zemská školní rada v Brně povolila výnosem z 21. července 1933 zřízení pětitřídní obecné školy smíšené s vyučovacím jazykem českým.
2. září 1935 začal první školní den pro žáky nově otevřené obecné školy.
Ředitelem školy byl pověřen odborný učitel Antonín Vavroš.

Další události

9. října 1935 schválila Zemská školní rada v Brně zřízení měšťanské školy v Družstvu. Měla být součástí již vybudované obecné školy.
Ve školním roce 1937/1938 byly na podnět ředitele obecné školy Antonína Vavroše uskutečněny návštěvy vzorových škol v Praze a  Brně, aby nově plánovaná přístavba druhého pavilonu školy uspokojila požadavky na moderní vyučování.
1. července 1938 byla zadána přístavba druhého pavilonu školní budovy pro účely měšťanské školy. Ale v novostavbě se začalo vyučovat až během října 1939, protože na začátku školního roku 1939/40 byla budova obsazena německým vojskem.
Během roku 1944 byly školní budovy poškozeny při spojeneckých leteckých náletech na průmyslové oblasti.
V prvních dnech osvobození Ostravy Rudou armádou byli ve škole ubytováni příslušníci ruské zásobovací jednotky.
Ve školním roce 1945/1946 proběhla rekonstrukce válkou poškozených školních budov. 

Škola a armáda

V průběhu bouřlivých událostí v roce 1938 byla budova školy obsazena dvakrát československou armádou: během částečné mobilizace 20. května a během všeobecné mobilizace 23. září 1938.
V březnu 1939 školu obsadila dočasně německá armáda, totéž se opakovalo i ve školním roce 1940/41. 
V prvních dnech osvobození Ostravy Rudou armádou byli ve školní budově ubytováni příslušníci zásobovací jednotky. Školu Rusové opustili v srpnu 1945.

Název školy

1935 - 1940    MĚŠŤANSKÁ ŠKOLA SMÍŠENÁ V ZÁBŘEHU-DRUŽSTVĚ
1941 - 1945    HLAVNÍ ŠKOLA V MORAVSKÉ OSTRAVĚ-ZÁBŘEHU NAD ODROU, HINDENBURGOVA ULICE
1945 - 1948    OBECNÁ ŠKOLA
1948 - 1953    2. STŘEDNÍ ŠKOLA V OSTRAVĚ-ZÁBŘEHU,  DRUŽSTVU
1953 - 1959    3. OSMILETÁ STŘEDNÍ ŠKOLA V OSTRAVĚ-ZÁBŘEHU, DRUŽSTVĚ
                         ZÁKLADNÍ DEVÍTILETÁ ŠKOLA V DRUŽSTVĚ, BŘEZINOVA ULICE
2003 - souč.   ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-ZÁBŘEH, BŘEZINOVA 52, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Seznam ředitelů školy

1935 - 1941 ředitel Antonín Vavroš
září 1941 – květen 1942 dočasně Bohuslav Cigánek
červen 1942 – květen 1945 ředitel Jan Pešat
srpen 1945 – červen 1950 ředitel Adolf Buček
1950 – 1952 ředitel Josef Soušek
1952 – srpen 1953 ředitel Karel Ulmann
25. 8. – 31. 8. 1953 dočasně Marie Cigánková
září 1953 – červenec 1954 ředitelka Jiřina Heimová
1954 – srpen 1956 ředitelka Marie Cigánková
1956 - 1957 ředitel Jiří Černín
září 1957 – 1962 ředitel Jindřich Černošek
září 1962 – 1965 ředitel Jiří Černín
září 1965 – 1974 ředitel Zdeněk Vlček
září 1974 – 1977 ředitelka Mgr. Emílie Hawerlandová
září 1977 - 1990 ředitelka Mgr. Stanislava Červenková
1990 – 2002 ředitel PaedDr. Josef Janáček
září 2002 – červen 2017 ředitelka Mgr. Šárka Gregorová
červenec 2017 - dosud ředitel RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D., MBA, LLM, MPA, MSc.

 

Fotogalerie

IMG_1232.jpg IMG_1239.jpg IMG_1254.jpg