ČASOVÝ HARMONOGRAM VÝDEJE OBĚDŮ

HARMONOGRAM VÝDEJE OBĚDŮ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ:

1. ročník                         11:20 – 11:35

2. ročník                         11:40 – 11:55

3. ročník                         12:00 – 12:15

4. ročník                         12:20 – 12:35

5. ročník                         12:40 – 12:55

6. ročník                         13:00 – 13:15

7. ročník                         13:20 – 13:35

8 a 9 ročník                    13:40 – 14:00

 

Zaměstnanci školy mohou obědvat ve školní jídelně – stůl k tomu určený.

V jiném případě, si mohou oběd odebrat do vlastního jídlonosiče, který ráno odevzdá na vozík připravený před vstupem do školní kuchyně.

Žáci 2. stupně, kteří nestihnou oběd v danou hodinu, mohou si také stravu odebrat do vlastního jídlonosiče, který ráno odevzdá na vozík připravený před vstupem do školní jídelny.

Jídlonosič musí být ve stavu, odpovídajícím hygienickým požadavkům!!!!

 

 

 

Děkuji za pochopení,

Vedoucí ŠJ