CLIL na Březince 2023-24

Oblast podpory:           Oblast bilingvní a cizojazyčné výuky

Poskytovatel finanční podpory:          Statutární město Ostrava

Přidělená částka:          279 000 Kč

Popis projektu

Metodická a jazyková podpora výuky anglického jazyka, podpora rozvoje bilingvní výuky ve vybraných předmětech a integrace učení CLIL v těchto předmětech. Ve spolupráci s jazykovou školou a rodilým mluvčím zlepšit komunikativní dovednosti a jazykové kompetence žáků.

Projekt byl finančně podpořen z rozpočtu statutárního města Ostrava