Čti, uč se a naslouchej

Oblast podpory:           Oblast školství

Kód projektu:                21/0704

Č.j:                                SMO/096319/22/ŠaS/Chyl

Poskytovatel finanční podpory:          Statutární město Ostrava

Přidělená částka:          80 000 Kč

Popis projektu

Projekt je zaměřen na rozvoj čtenářské gramotnosti v anglickém jazyce s vazbou na ostatní předměty a oblasti. Díky projektu budou zakoupeny cizojazyčné a dvojjazyčné publikace na podporu čtenářské gramotnosti. Ve spolupráci s Knihovnou města Ostravy, konkrétně s částmi American Corner a Britským centrem KMO budou realizovány nejen besedy v cizím jazyce, ale také aktivity přímo v knihovně se zaměřením na pochopení cizojazyčného textu a vyvozování závěrů. Příkladem mohou být knihovnické lekce "Jak žijí děti z celého světa", "Největší přání" nebo "Královská rodina Spojeného království", nebo vyhledávání přímo v knihovně na základě modelových otázek.

 

Projekt byl finančně podpořen z rozpočtu statutárního města Ostrava