Den Země 2024 v 5.ročníku

IMG_20240419_084832.jpg

Dne Země je jedinečnou příležitostí k přemýšlení o našem vztahu k životnímu prostředí a úctě k všem formám života na naší planetě. V 5. třídě naší školy jsme se letos zaměřili na problematiku vyhynulých zvířat a vlivu člověka na životní prostředí.

Jednou z hlavních aktivit, které jsme provedli, byla tvorba plakátů vyhynulých zvířat. Žáci se zapojili do výzkumu a zpracování informací o různých druzích zvířat, která již neexistují kvůli lidské činnosti.

Z těchto plakátů jsme vytvořili „hřbitov vymřelých zvířat“, symbolizující ztrátu, kterou lidská činnost způsobuje přírodě. Tato vizuální reprezentace nás motivovala k diskusi o tom, jak můžeme přispět k ochraně biodiverzity a zamezit dalšímu vymírání živočišných druhů.

Navzdory chladnému počasí jsme se rozhodli tvořit venku, což posílilo naše propojení s přírodou. Bylo důležité prožít tento den v přímém kontaktu s okolním prostředím a vnímat jeho krásu a zranitelnost.

Jedním z vrcholů našeho Dne Země bylo shlédnutí dokumentu o posledních dvou bílých nosorožcích. Tento pohnutý příběh nám připomněl, jak důležité je aktivně se angažovat v ochraně ohrožených druhů a prostředí jako celku.

Celkově byl náš Den Země plný poučení, reflexe a akce. Doufáme, že naše úsilí a zapojení nám pomohou lépe porozumět výzvám, kterým čelí naše planeta, a motivují nás k podpoře udržitelnějších způsobů života pro dobro budoucích generací.


Fotogalerie

IMG_20240419_084832.jpg IMG_20240419_084840.jpg IMG_20240419_084856.jpg IMG_20240419_084931.jpg IMG_20240419_085117.jpg IMG_20240419_085139.jpg IMG_20240419_085511.jpg IMG_20240419_085625.jpg IMG_20240419_085634.jpg IMG_20240419_085915.jpg IMG_20240419_085922.jpg IMG_20240419_091057.jpg IMG_20240419_091101.jpg IMG_20240419_100701.jpg IMG_20240419_100716.jpg IMG_20240419_100726.jpg IMG_20240419_100742.jpg IMG_20240419_100750.jpg IMG_20240419_100821.jpg IMG_20240419_100832.jpg IMG_20240419_100845.jpg IMG_20240419_123103.jpg