Dopravní olympiáda

Projekt je zaměřen na podporu dopravní výchovy v MŠ, prevenci bezpečného chování dětí v silničním provozu a organizaci společné akce pro děti, sourozence a rodiče mateřské školy s dopravní tématikou.

Název projektu: „Dopravní olympiáda“ (kód: 19/1071)

Oblast podpory: Oblast školství

Název výzvy: Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO v oblasti školství na rok 2020

 

Projekt je zaměřen na podporu dopravní výchovy v MŠ, prevenci bezpečného chování dětí v silničním provozu a organizaci společné akce pro děti, sourozence a rodiče mateřské školy s dopravní tématikou. Prostředky budou využity na podporu dopravní výchovy v MŠ a na realizaci Dopravní olympiády. Děti budou prostřednictvím besedy s Městskou policií a třídního vzdělávacího programu "Bezpečně do školky" směřovat k naplnění těchto dílčích cílů: 1. Získávání specifických dovedností jak bezpečně reagovat v dopravní situaci. 2. Umět se orientovat v dopravním prostředí a naučit se používat základní pravidla silničního provozu přiměřeně věku. 3. Rozvoj dovedností potřebných pro bezpečný pohyb v okolí silnice. 4. Pochopení významu bezpečného chování a postojů v dopravním prostředí a jejich osvojování. 5. Rozvoj schopnosti rychlého a správného rozhodování. 6. Rozvoj odpovědnosti dětí k sobě samým a jejich respekt k druhým. 7. Získání základních vědomostí nezbytných k bezpečnému pohybu na silnici a v jejím okolí. 8. Získání základních znalostí pravidel, které určují chování účastníků silničního provozu. 9. Získání základních znalostí a dovedností, které souvisejí s následky dopravní nehody, které může dítě pochopit. 10. Rozvoj znastí a dovedností potřebných k bezpečnému chování v dopravním prostředku. Vyvrcholením projektu bude společná akce "Dopravní olympiáda", kdy budou děti společně s rodiči plnit zadané úkoly na stanovištích. Dítě dostane hrací kartičku se seznamem stanovišť. Za každý splněný úkol získá na stanovišti razítko. Za odevzdanou kartičku s razítky dítě obdrží diplom, věcnou cenu a řidičský průkaz. Stanoviště: 1. jízda zručnosti na koloběžce nebo kolečkových bruslích 2. slalomová dráha s kolochodkou 3. dopravní kvíz 4. třídění dopravních značek podle geometrického tvaru 5. Víš, po čem jezdí - třídění obrázků dopravních prostředků

 

Projekt je financován z prostředků statutárního města Ostrava