DŮLEŽITÉ! INFORMACE PRO RODIČE K ZÁPISU DO ZŠ!

Vážení a milí rodiče předškoláků, dle nařízení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v letošním školním roce nebude zápis realizován prezenční formou, kdy byste přišli s dětmi, ale formou kombinovanou.

Zápis je určen pro děti narozené v termínu 1.9.2013 - 31.8.2014 a děti s odkladem povinné školní docházky.

Postup v zápisu bude na naší škole probíhat následovně:

  1. Od dnešního dne je k dispozici možnost přihlásit se na zápis na stránce:

https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/brezinka/KWE015_PrihlaskaZS.aspx

Přihlašování proveďte do 22.4.2020 do 23:59.

Díky tomuto elektronickému přihlášení již získáme základní údaje o Vás a Vašich dětech a můžeme připravit všechny podklady pro rozhodnutí. Klíčové jsou také údaje o Vás – e-mail a tel.číslo, přes které budeme řešit další administrativu. Termíny, které jsou evidovány níže a které jsou pro časové rozvržení 8 – 11 hod. jsou pouze pro to, aby byly termíny vypsány a rozvrženy.

23.4.2020, 24.4.2020, 27.4.2020, 28.4.2020

  1. Dodání dokumentů pro zápis – dokumenty vyřešíme v současné době elektronicky, po registraci budete vyzváni k zaslání skenu dokumentů nebo vyfocení na mobil a poslání na mail ředitele školy – chápeme, že jde o citlivé údaje, proto přímo řediteli školy a poté budou dokumenty z elektronické pošty vymazány, pouze vytisknuty jako součást spisu k rozhodnutí o přijetí.

Co je třeba doložit:

  • Sken/foto dokladu průkazu totožnosti zákonného zástupce, který dítě registroval (u cizinců také doklad o povolení trvalého pobytu).
  • Sken/foto rodného listu dítěte.
  • Pokud jste žádali o odklad povinné školní docházky, naskenujte/vyfoťte také rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky.
  • Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky, je nutné v první fázi podle zákona dítě hlavně k zápisu přihlásit, poté je třeba doložit doporučení odkladu školským poradenským zařízením a potvrzení odborného lékaře nebo klinického logopeda, což bude nyní poněkud obtížnější.
  1. Předání rozhodnutí o přijetí – po dodání všech dokumentů ředitel školy rozhodne o přijetí dítěte, popř. o odkladu povinné školní docházky. Sken rozhodnutí Vám bude zaslán e-mailem na adresu, přes kterou budete s vedením školy komunikovat. Po ukončení mimořádných opatření si originál převezmete na sekretariátu školy.

Přejeme všem v takto vypjaté době hlavně zdraví a těšíme se, až se setkáme osobně!

J.Veřmiřovský, ředitel školy a zaměstnanci ZŠ a MŠ Březinova