Farmářem ve školce

Oblast podpory:           Oblast školství

Kód projektu:                21/0703

Č.j:                                SMO/104243/22/ŠaS/Chyl

Poskytovatel finanční podpory:          Statutární město Ostrava

Přidělená částka:          80 000 Kč

Popis projektu

Projekt je zaměřen na získávání a rozvíjení poznatků, zkušeností a dovedností v oblasti environmentálního vzdělávání prostřednictvím praktických činností – především hrou, zkoumáním, pozorováním, experimentováním a kooperací. Prostředky budou využity na podporu environmentálních aktivit a projektů. Děti budou v rámci třídních vzdělávacích programů, experimentů, výletů a společných akcí s rodiči získávat kladný vztah k přírodě a lidské práci.

Děti se v první části projektu průběžně seznámí s vývojem rostlin prostřednictvím pěstování na školním záhonu a ve skleníku, s živočichy a hmyzem, kteří žijí na naší školní zahradě, s různými typy ekosystémů (vinice, sad, pole, rybník, zahrada či záhonek). Projekt počítá i s péčí o pokojové květiny, které děti budou přesazovat a rozmnožovat.

Druhá část projektu je zaměřena na seznamování dětí s životem a prací na farmě, s domácími zvířaty, jejich způsobem života a užitkem pro člověka a také na zbavování strachu z kontaktu se živými zvířaty.

Projekt vede děti k ekologickému myšlení a jednání na základě vlastních prožitků a zkušeností.

Učitelky zařadí do třídních vzdělávacích programů tematické celky:

1. Od semínka po kytičku – cílem je seznámit děti s růstem a vývojem rostlin, jednotlivými typy ekosystémů a osvojování poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých manuálních činností. Pozorovat děje a změny související s růstem rostlin a zaznamenat je, zjistit, co probíhá v půdě od klíčení až po sklizeň.

Aktivity:

 • výtvarné a pracovní činnosti – malování, kreslení, tvoření z odpadových materiálů, kolektivní práce – „Naše zahrádka“,
 • hudební činnosti – „Šel zahradník do zahrady“ - poslech zvukových nahrávek z přírody, rytmizace, melodizace, nácvik lidových písní o květinách, bylinkách, stromech…
 • literární činnosti – práce s textem např. „Jak Křemílek a Vochomůrka zasadili semínko“,
 • návštěva nedalekého zahradnictví,
 • ekopokusy – rychlení semínek, větviček, předpěstování rostlin k výsadbě ve skleníku ZŠ,
 • rozmnožování pokojových rostlin a péče o ně,
 • zdobení květináče ubrouskovou technikou a sázení květiny nebo bylinky (dárek ke dni matek),
 • pěstování květin, bylin a zeleniny na školním záhonku a ve vyvýšeném záhonu, celoroční péče o ně, zaznamenávání růstu rostlin, kompostování,
 • výroba herbáře rostlin a barevných palet z přírodnin v jednotlivých ročních obdobích,
 • exkurze do Světa techniky se zaměřením na expozice přírody a návštěva Dětského světa (farma, obchod, restaurace),
 • návštěva vodního mlýnu Wesselsky – TVP „Jak roste chleba“, prohlídka mlýna a seznámení se s životem a prací mlynářů,
 • divadelní představení Krakonošovy bylinky (divadlo Úsměv) – o léčivých schopnostech bylinek.

2. Školními vrátky za zvířátky – cílem je seznámit děti s domácími zvířaty, umět poznat a pojmenovat domácí zvířata a jejich mláďata, získávat nové informace o jejich způsobu života a užitku pro člověka, uvědomování si vztahů mezi přírodou, lidmi a prací, seznámit se s farmářským způsobem života.

Aktivity:

 • návštěva ranče U Kulhavé sovy, Klokočov - pozorování života na farmě, kontakt se živými zvířaty, jízda na koních, ukázka koňských dovedností dětí z farmy, táborák s opékáním párků, zpěvem a hrou na hudební nástroje,
 • hudební činnosti – Poznáš je po hlase?, poslech zvukových nahrávek, rytmizace, melodizace, nácvik lidových písní k tématu, poslech country hudby,
 • návštěva ZOO Ostrava – návštěva expozice Statek,
 • pozorování ptáků a hmyzu na školní zahradě, chov motýlů ve třídě (pozorování celého vývoje motýla od samého počátku až po vyklubání se

Projekt byl finančně podpořen z rozpočtu statutárního města Ostrava