I nejmenší mají talent II.

 

Název projektu:            I nejmenší mají talent II.

Oblast podpory:           Oblast vzdělávání a talentmanagementu

Poskytovatel finanční podpory:          Statutární město Ostrava

Přidělená částka:          300 000 Kč

Popis projektu

Projekt je zaměřen na čtyři klíčové aktivity, které se vzájemně doplňují. Prvořadé je vzdělání koordinátora nadání (i dalších členů ped.sboru), který bude po DVPP schopen posoudit potenciálně nadané děti. Vzdělání koordinátora by probíhalo formou DVPP některé ze vzdělávacích institucí. Koordinátor nadání MŠ již kooperuje s již vyškolenými koordinátory, které máme v základní škole tak, aby byla zajištěna provázanost v oblasti talentmanagementu napříč školou.

Druhou aktivitou bude samotná diagnostika nadaných dětí ve spolupráci s akreditovaným centrem, tj. s Mensou ČR, popř. jinou institucí. Plánována je diagnostika všech dětí MŠ (nových a těch, které nebyly prozatím diagnostikovány), samozřejmě bude záležet na zákonných zástupcích, zda budou s testováním svého dítěte souhlasit.

Třetí aktivita se soustřeďuje na vytvoření materiálního zázemí pro talentované děti – pro podporu dětí bychom chtěli zakoupit široké spektrum vybavení, tj. logické hry, polytechnické stavebnice, ale také robotické pomůcky a pomůcky pro badatelsky orientované aktivity.

Čtvrtou aktivitou jsou výjezdy pro děti pro podporu přírodovědné a technické gramotnosti. V projektu plánujeme celé spektrum míst pro rozvoj, kdy koordinátor bude pozorovat děti, jak přistupují k dané oblasti a kde existuje případný potenciál dítěte v profilaci v dané oblasti. Plánujeme výjezdy např. do Dolní oblasti Vítkovic, Archeoparku, Včelařského naučného areálu, ale také využití naučných programů v ZOO Ostrava nebo v OZO Ostrava.

Projekt byl finančně podpořen z rozpočtu statutárního města Ostrava