I nejmenší mají talent

Oblast podpory:           Oblast vzdělávání a talentmanagementu

Kód projektu:                21/0705

Č.j:                                SMO/103835/22/ŠaS/Rie

Poskytovatel finanční podpory:          Statutární město Ostrava

Přidělená částka:          280 000 Kč

Popis projektu

Naše mateřská škola podává tento typ projektu poprvé. Nejsme sice přímo prvožadatelé, avšak v oblasti talentmanagementu pro MŠ ano. Projekt je zaměřen na čtyři klíčové aktivity, které se vzájemně doplňují.

Prvořadé je vzdělání koordinátora nadání, který bude po DVPP schopen posoudit potenciálně nadané děti. Vzdělání budoucího koordinátora by probíhalo formou DVPP některé ze vzdělávacích institucí. Koordinátor nadání MŠ poté bude intenzivně spolupracovat s již vyškolenými koordinátory, které máme v základní škole tak, aby byla zajištěna provázanost v oblasti talentmanagementu napříč školou.

Druhou aktivitou bude samotná diagnostika nadaných dětí ve spolupráci s akreditovaným centrem, tj. s Mensou ČR, popř. jinou institucí. Plánována je diagnostika všech dětí MŠ, samozřejmě bude záležet na zákonných zástupcích, zda budou s testováním svého dítěte souhlasit.

Třetí aktivita se soustřeďuje na vytvoření materiálního zázemí pro talentované děti – pro podporu dětí bychom chtěli zakoupit široké spektrum vybavení, tj. logické hry, polytechnické stavebnice, ale také robotické pomůcky a pomůcky pro badatelsky orientované aktivity.

Čtvrtou aktivitou jsou výjezdy pro děti pro podporu přírodovědné a technické gramotnosti. V projektu plánujeme celé spektrum míst pro rozvoj, kdy koordinátor bude pozorovat děti, jak přistupují k dané oblasti a kde existuje případný potenciál dítěte v profilaci v dané oblasti. Plánujeme výjezdy např. do Dolní oblasti Vítkovic, Archeoparku, Včelařského naučného areálu, ale také využití naučných programů v ZOO Ostrava nebo v OZO Ostrava.

Projekt byl finančně podpořen z rozpočtu statutárního města Ostrava