Informace k aktivitám žáků 1.stupně od 25.5.2020 v souvislosti s COVID-19

Informace k organizaci výukových aktivit 1.stupně od 25.5.2020

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás informovat o organizaci vzdělávacích aktivit a dalších souvislostech a pravidlech stanovených od 25.5.2020.

 • aktivity se týkají pouze žáků 1.stupně, kteří byli nahlášeni třídním učitelům (tato část již proběhla)
 • žáci budou rozděleni do skupin, jejichž složení nebude možné měnit (skupiny nejsou tvořeny pouze žáky jedné třídy)
 • žáci, kteří se přihlásili k prezenční části vzdělávacích aktivit mají povinnost přinést 25.5.2020 čestné prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění (je umístěno v příloze těchto informací), bez tohoto prohlášení přihlášený žák nebude vpuštěn do školy,
 • provozní doba: žáci jsou vpouštěni do školy postupně po skupinách v čase 7:35 – 8:00 a odchází společně se zaměstnancem školy, se kterým budou celý den do třídy, kde budou probíhat vzdělávací a následné aktivity, odchod žáků bude nejdříve po 11:00, popř. dle nastavení harmonogramu (po obědě, popř. v jiném dopředu dohodnutém čase),
 • svléknutí svršků proběhne přímo ve třídě, přezutí proběhne u schodů 1.stupně
 • provoz školy a hygienická opatření:
  • žáci budou celý den v jedné skupině ve třídě (skupiny nelze měnit), popř. je možnost aktivit mimo budovu školy
  • skupiny zahrnují maximálně 15 žáků a celkový počet skupin byl stanoven na 5 (více skupin nebude z organizačních důvodů realizován a již je kapacita naplněna)
  • nebude možnost navštěvovat se mezi skupinami
  • žák může pouze na WC (na WC musí chodit sám a po jednom) a zpět do třídy, kde mu učitel zajistí dezinfekci rukou, nelze se zdržovat na chodbách školy, ve třídách je povinnost mít na obličeji roušky,
  • během dne budou realizovány pouze vzdělávací aktivity, tudíž nelze brát jako „standardní výuku“, spíše půjde o procvičování a práci s materiály, které dodali třídní učitelé a které žáci během dne vypracovávají,
  • oběd (pro ty, kteří vyjádřili zájem o zajištění stravy u vedoucí školní jídelny) bude probíhat přímo ve třídě, ve které budou žáci celý den, paní kuchařky donesou jídlo žákům na táccích do třídy v 11 hodin, zpět proběhne odnos kuchařkami ve 12:30,
  • odpolední aktivity budou probíhat opětovně zejména ve třídě – aktivity budou na bázi samostatných činností žáků,
  • rodič předem odevzdá informaci (na formuláři, který odevzdá 25.5.2020), v kolik hodin má dítě odejít ze školy, odchod ze školy bude probíhat přes službu na recepci školy a asistenty pedagoga, kteří dítě doprovodí do vestibulu, rodiče do školy nevstupují – dítě bude doprovázeno přesně v daný čas,
  • ukončení aktivit školy je v 16 hodin, při opakovaném nevyzvednutí dětí bude škola nucena postupovat v souladu s pravidly nevyzvedávání dětí ze školní družiny
  • ranní družina není poskytována,
  • výuka tělesné výchovy jako i plavání žáků 3.třídy není poskytováno,
 • vzdělávací aktivity prezenční formou jsou dobrovolné a při opakovaném porušení hygienických a bezpečnostních norem a chování proti souladu může být žákovi zamezeno poskytování vzdělávacích aktivit prezenčním způsobem

Vím, že to bude pro děti asi obtížné být jen v kontaktu s jednou skupinou, ale bohužel hygienická pravidla jsou neúprosná a věřím, že to i tak společně zvládneme!

J.Veřmiřovský, ředitel školy


Soubory ke stažení

COVID-cestprohl.pdf čestné prohlášení - neexistence příznaků virových onemocnění 275 kB
Prohlášení-rodice-1stupen.pdf Prohlášení související s přítomností žáků 1.stupně na ZŠ Březinova 140 kB
MSMT - COVID_25052020.pdf MŠMT - metodický pokyn 1046 kB