Informace k funkci krizové školy

Informace k nastavení funkce krizové školy

ZŠ Březinova byla určena v termínu od 4. ledna do 10. ledna 2021 jako škola pro zákonné zástupce, kteří jsou zaměstnáni ve výčtu povolání v usnesení Vlády ČR.

Propozice k fungování krizové školy:

  • funkce krizové školy je pouze pro děti, kteří jsou ve věku DO 10 LET! (za současného stavu jde o děti 3. - 5.ročníku, kdy děti v 5.ročníku mohou mít nejvýše 10 let)
  • max.velikost skupiny může být i z organizačních důvodu 30 žáků
  • časově je škola otevřena pro děti krizové školy v čase 6:00 - 18:00 pouze v pracovní dny, příchod je ale preferován do 8 hod. z důvodu organizace školy a z důvodu zajištění stravování pro tyto děti
  • stravování je poskytováno pro děti krizové školy bezplatně
  • jedná se primárně o zajištění "péče o děti", kdy děti plní úkoly stanovené kmenovou školou, tj. školou, ve které jsou žáci zapsáni k plnění povinné školní docházky
  • při vstupu do školy zákonný zástupce vypíše dotazník vztahující se k základním informacím o dítěti, doplní kontakty na zákonné zástupce pro případ nutného spojení
  • během přítomnosti na ZŠ Březinova platí pravidla stanovená školním a vnitřním řádem školy, pokud dítě tato pravidla respektovat nebude, zákonný zástupce dítěte bude o situaci informován, při opakovaném nerespektování pravidel, nebude danému dítěti péče na ZŠ Březinova poskytována
  • povinností každého dítěte je mít své roušky, které bude využívat po celou dobu přítomnosti ve škole