Informace k hodnocení žáků za 1.pololetí

Vážení zákonní zástupci, na základě jednání pedagogické rady, která proběhla dnes ráno, si Vás dovolujeme informovat o přijatých závěrech.

Pedagogická rada rozhodla na základě závěrů jednání předmětových komisí a metodických sdružení následovně:

Základní škola Březinova bude hodnotit na základě schváleného školního řádu a v souladu s kritérií hodnocení tímto řádem stanovenými. Hodnocení proběhne známkami. 

Informace k vybraným předmětům:

  • pololetní práce žáků prvního stupně - metodické sdružení rozhodlo, že souhrnná opakování proběhnou, až budou žáci prezenčně ve škole, toto hodnocení bude zahrnuto do hodnocení druhého pololetí (souhrnné opakování se netýká žáků 1.tříd)
  • souhrnné písemné práce z matematiky a jazyků v tomto pololetí neproběhnou (týká se 2.stupně)

Uzavření klasifikace se posouvá do 22.1.2021 do 12 hod.