Informace k provozu školy a výuce (informace pro ZŠ i MŠ)

Vážení rodiče, informace intenzivně sledujeme a dovolíme si shrnout to nejpodstatnější, co se týká naší školy:

1) Mateřská škola funguje stále bez omezení, jak bylo i v mediích sděleno, o případném omezení nebo zastavení provozu rozhoduje zřizovatel.

2) Provoz školy (ZŠ) bude od zítřejšího dne omezen na 7:00 – 9:00 – správní zaměstnanci zde budou zejména pro zajištění provizorního chodu školy.

3) POKRAČOVÁNÍ VE VÝUCE. Do 20.3.2020 jsou materiály zadané na webu školy. Třídní učitelé dnes obvolávají zákonné zástupce ohledně přístupů pro online formu výuky – žáci tedy nebudou mít pouze zadaná témata, ale budou také v závazných termínech odevzdávat vypracované úkoly a za ně budou hodnoceni.

Online výuka bude probíhat

a) přes přístupy žáků do „úkolové“ části systému Škola online

b) výukovým prostředím Google Classroom – pro přístup je klíčový mail, který je uveden v části c)

c) e-mailem žáka pod přihlášením jmeno.prijmeni@zs-brezinova.cz

U případných problémů s přihlašováním kontaktujte sekretariát školy denně v čase 7:00 – 9:00 na tel. čísle 596 784 375 nebo 724 019 755.

 

Pozn. těm, kterým se dnes učitelé nedovolají, bude zaslána SMS k získání přístupových údajů.