Informace k výdeji obědů ve školní jídelně

Od 25. 5. 2020 bude naše školní jídelna opět v provozu. Vaříme pro děti z MŠ, docházející žáky 1. stupně ZŠ a zaměstnance školy, kteří budou přítomní ve škole.

Výdej v MŠ bude probíhat stejně. Pro 1. stupeň ZŠ bude výdej obědů zajištěn přímo na 1. stupni, ať se děti v jídelně nekříží. Stravu lze odhlásit den předem do 11 hodiny ZŠ i MŠ.

V případě nemoci dítěte bude strava vydána pouze 1. den nemoci a to přes vchod školní kuchyně, kde jídlo bude dáno do jídlonosiče. V žádném případě ne přes školu! Odběr obědu v době nemoci je nutno telefonicky oznámit daný den do 10 hodin.

Prosím všechny rodiče strávníku o zrušení trvalého příkazu na stravné. V srpnu navolit znovu trvalý příkaz: BUDE ZŘÍZEN NOVÝ ÚČET NA STRAVNÉ I ÚPLATU ZA MŠ A ŠD, KTERÝ BUDE V ČAS NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ŠKOLY.

Přeplatky za úplatu za ŠD, MŠ a za stravu ve školní jídelně vám bude postupně vracen na čísla účtu, ze kterých byla daná úplata a strava placena.