Informace k zahájení nového školního roku 2021/2022

Vážení rodiče, milí žáci, chtěli bychom Vás informovat o organizaci začátku školního roku 2021/2022 i o průběhu celého týdne i testování žáků.

Informace k zahájení nového školního roku:

Středa 1. září 2021

7. 40 hod. - Otevření školy pro žáky. Žáci přicházejí do školy, přezují se v šatnách, s výjimkou žáků 2. stupně (šatní skříňky jim budou teprve přiděleny) a odcházejí přímo do tříd. Ve společných prostorách školy mají nasazenou ochranu úst (rouška, respirátor). 

8. 00 hod. - Zahájení školního roku

Slavnostní vítání prvňáčků proběhne v tělocvičně školy (Žáci i zákonní zástupci mají ve společných prostorách školy nasazenou ochranu úst (rouška, respirátor)). 

Ostatní žáci budou ve svých třídách se svými třídními učiteli 1 vyučovací hodinu - v 8. 00 proběhne ve třídách testování žáků antigenními testy s výjimkou žáků 1.ročníku, ti se budou testovat až 2.9.2021.

Čtvrtek 2. září 2021

7. 40 hod. - otevření školy

1. ročník -  testování žáků 1. ročníku v 8:00, žáci mají 2 vyučovací hodiny, žáci končí v 9:40, po těchto dvou hodinách si žáky přebírají zákonní zástupci nebo žáci zůstávají v družině

2. - 9. ročník - 4 vyučovací hodiny, žáci končí v 11.35 hod., třídnické práce, odpadají nulté vyučovací hodiny

Pátek 3. září 2021

1. ročník -  3  vyučovací hodiny, žáci končí v 10:45  hod., po těchto třech hodinách si žáky přebírají zákonní zástupci nebo žáci zůstávají v družině

2. - 9. ročník - 4 vyučovací hodiny, žáci končí v 11.35 hod., třídnické práce, odpadají nulté vyučovací hodiny

Od pondělí 6. 9. vyučování dle rozvrhu hodin.

Rozvrh již nyní najdete v informačním systému ŠkolaOnLine (nutno se přepnout na školní rok 2021/2022).

Testování žáků proběhne dle metodického pokynu MŠMT 3 x po sobě v termínech:

1. září 2021 - 2. - 9. ročník (1. ročník - 2. září)

6. září 2021 - všichni

9. září 2021 - všichni

 Prosíme, informujte svého třídního učitele pokud: 

  1. vaše dítě je v ochranné lhůtě 180 dní po prodělání onemocnění COVID 19         
  2. vaše dítě je řádně očkované, přičemž uběhlo 14 dní od podání druhé dávky vakcíny
  3. vaše dítě absolvovalo s negativním výsledkem nejdéle před 7 dny RT-PCR test, nebo nejdéle před 72 hodinami antigenní test.

Vaše dítě se testování po dodání potřebných potvrzení nebude muset účastnit.

Jestliže se žák odmítne testování zúčastnit, může být ve škole přítomen za podmínky, že po celou dobu pobytu nosí roušku a nesmí ve vnitřních prostorách cvičit, zpívat, při konzumaci potravin dodržet od ostatních odstup 1,5 metru. Pokud i toto odmítá, nemůže být žák ve škole přítomen a zákonný zástupce je povinen žáka omluvit.

 Tato pravidla a povinnosti z nich plynoucí platí pouze po dobu screeningového testování tzn. v období od 1. - 9. září 2021.

Žáci jsou povinni nosit ve společných vnitřních prostorách školy (chodby, šatny, apod.) ochranu úst (rouška, respirátor). Prosíme rodiče, aby dali svému dítěti s sebou do aktovky náhradní roušku (respirátor). Během výuky jsou žáci ve třídách bez ochrany úst.

Tělesná výchova bude probíhat bez omezení v tělocvičně, popř. na venkovním hřišti.

Po ukončení screeningového testování stanoví další postup MZd podle aktuální situace.