Informace k zahájení přípravy žáků 9.ročníku k přijímacím zkouškám

na základě informace z MŠMT k zahájení přípravy pro žáky 9.ročníku stanovuji rozvržení následovně:

Na základě informace z MŠMT k zahájení přípravy pro žáky 9.ročníku stanovuji rozvržení následovně:

- příprava k přijímacím zkouškám bude zahájena od 12.5.2020

- příprava bude probíhat z matematiky a českého jazyka

- termíny budou vždy v úterý a ve čtvrtek, kdy 8:00 - 9:00 bude český jazyk a 9:00 - 10:00 bude matematika

- místo realizace: školící místnost (žáci nebudou vpuštěni ani do šaten ani do vyšších pater)

- pro žáky si v 8:00 bude přicházet Mgr. Kelarová před školu, žáci s ní budou přecházet přímo do třídy, kde se žáci přezují

- v 10:00 žáci odchází ze školy, až k východu je doprovází Mgr. Pytlík

- stravování v ŠJ není zajištěno (viz metodický pokyn MŠMT)

 

Pravidla pro žáky

- žáci mají první den, tj. 12.5.2020 podepsané čestné prohlášení (viz příloha Informace), které předají Mgr. Kelarové - bez podepsaného čestného prohlášení nebudou žáci do školy vpuštěni

- žáci přichází ke škole přesně na 8:00, pozdní příchody nebudou možné

- před školou žáci udržují minimální odstupy 2 metry a všichni mají zakrytá ústa a nos

- vstup do budovy je povolen pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám

- všichni žáci nosí ve společných prostorách (mimo třídu) roušky

- každý žák musí mít na 1 den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky

- žáci se ve škole pohybují jen po zvýšeném přízemí 2.stupně (není možný přístup do jiných prostor školy)

- Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

- Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).

 

Při podezření na možné příznaky COVID-19

- Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

- Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici. Ostatní žáky je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného žáka.

J.Veřmiřovský, ředitel školy


Soubory ke stažení

prohlaseni.pdf prohlaseni.pdf 275 kB