Informace o výdeji jídel od 4.ledna

Školní jídelna:

Žáci 1 a 2 tříd, kteří nastupují 4.1. 2021 do školy, budou mít obědy automaticky přihlášeny.

Žáci dalších ročníků budou hromadně z obědů odhlášeni. V případě, že máte zájem, aby se Vaše dítě během distanční výuky stravovalo, přihlaste ho prosím individuálně na www.strava.cz, případně přes mobilní aplikaci Strava nebo telefonicky, emailem skolni.jidelna@zs-brezinova.cz.

Žák má během distančního způsobu vzdělávání nárok na dotovaný oběd.

Žák si může oběd vyzvednout do vlastního jídlonosiče ve stanoveném čase od 11:45 – 13:45 hodin přes venkovní dveře do školní kuchyně, kde je zvonek. Přes školu nebude pro oběd vpuštěn. Žákovi (zákonnému zástupci), který oběd vyzvedává, nesmí být udělena izolace ani karanténa.

Nezapomeňte si vždycky v pátek objednat obědy na pondělí nejpozději do 11 hodiny.

 

Vážení rodiče, strávníci,

v době mimořádných opatření jsme přešli z hromadného přihlašování žáků a dospělých strávníků na internetové objednávání stravy.

Vzhledem k tomu, že mimořádné opatření stále trvají a neustále se mění, rozhodli jsme se, že tento způsob internetového objednávání stravy zachováme.

Tudíž platí:

  • Žáci, kteří mají prezenční výuku (jsou ve škole), oběd mají automaticky přihlášen
  • Žáci, kteří mají distanční výuku, si stravu objednávají sami
  • Zaměstnanci školy si stravu objednávají sami

 

Mateřská škola:

Děti, které navštěvují MŠ budou vždy přihlášené ke stravování, rodiče budou pouze odhlašovat.

Odhlas stravy lze provést v pondělí do 8:00 hodin na daný den, na následující dny nejpozději do 13:00 hodin. 

 

Upozornění!!!

V případě nepřítomnosti dítěte, žáka z důvodu nemoci, má dítě, žák nárok si první den odebrat jídlo do jídlonosiče za zvýhodněnou cenu. Pro další dny je potřeba strávníka odhlásit, jinak mu bude účtována plná cena oběda tj. 7-10 let (72,-Kč), 11-14 let (75,- Kč), 15 a více let (78,- Kč).

Doplatky za neodhlášenou stravu dětí, Vám budou odečteny z konta strávníka, případně připočteny při placení stravného hotovostní platbou.

Případné dotazy v kanceláři ŠJ.

Odhlášení obědu žáka ZŠ pro následující den je nutné udělat vždy do 11.00 hodiny daného dne!

Odhlášení obědu dítěte MŠ pro následující den je nutné udělat vždy do 13.00 hodin daného dne!

 

Děkujeme za pochopení a těšíme se na spolupráci s Vámi

Lenka Korchová, vedoucí ŠJ