Informace pro žáky 9.ročníků k přijímacím zkouškám na SŠ

Jak informovalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 23.3.2020, dojde ke změně termínu přijímacích zkoušek.

Ty proběhnou nejdříve 14 dní po umožnění návratu žáků do škol. Termín bude v letošním roce pouze jeden. Obsah a forma přijímacích zkoušek zůstávají tak, aby se neměnila kritéria přijímací zkoušky. Zůstává stále jednotnost zkoušky, tj. písemný test z českého jazyka a literatury a písemný test z matematiky. Jak ministr školství R.Plaga uvedl, vyhodnocení výsledků zkoušky proběhne rychleji tak, aby mohli případní neúspěšní uchazeči volit další střední školy. Pro podrobnější informace sledujte stránky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy