Integrovaný rozvoj vědomostí a dovedností pro budoucnost na Březince

Název projektu:            Integrovaný rozvoj vědomostí a dovedností pro budoucnost na Březince

Oblast podpory:           Oblast školství

Poskytovatel finanční podpory:          Statutární město Ostrava

Přidělená částka:          350 000 Kč

Popis projektu

Projekt se zaměřuje na podporu čtyř oblastí programu.

Cíle projektu jsou následující:

KA 1 - EVVO: zvýšit povědomí dětí a žáků o životním prostředí a jeho ochraně, implementovat kurikulum zaměřené na environmentální vzdělávání - v rámci klíčové aktivity budou děti a žáci využívat vybavení v terénu k získání dovedností práce v přirozeném prostředí rostlin a živočichů, které budou zkoumat a určovat. Součástí aktivity bude také posuzování vlivu člověka na životní prostředí.

KA 2 podpora polytechniky: rozvíjet dovednosti dětí a žáků v oblasti technických dovedností, řemesel a digitálního zpracování informací, realizovat workshopy které dětem a žákům umožní zkoumat a experimentovat s různými technologiemi a řemeslnými dovednostmi, V rámci  oblasti polytechniky se budou žáci učit pracovat s přírodním materiálem a posílit manuální zručnost při vytváření vlastních podtácků ve tvaru „europalety“, v rámci 3D tisku se žáci soustředí na rozvoj představivosti ve 3D zobrazení, naučí se vytvářet a vytisknou si vlastní modely, žáci nižších ročníků podpoří svou představivost využitím konstrukčních stavebnic GEOMAG a Walachia Vario.

KA 3 – podpora čtenářské gramotnosti: zlepšit schopnost dětí a žáků číst s porozuměním a kriticky hodnotit texty, realizovat akce, které podporují čtenářství, zvýšit počet vypůjčených knih a dočtených knih na žáků. Nedílnou součástí čtenářské gramotnosti nebude pouze podpora kritického hodnocení textů, ale také rozvoj vyjadřovacích schopností ve spojení s recitací  a podporou představivostí žáků.

KA 4 – rozvoj matematické gramotnosti: zlepšit matematické dovednosti dětí a žáků na všech úrovních vzdělávání., realizovat matematické soutěže a aktivity, které žákům umožní uplatňovat matematické dovednosti v praxi. V matematické gramotnosti dojde k podpoře logického uvažování s využitím různých pomůcek a zobrazení. Příkladem bude mj. využití cryptexu. Další dílčí částí klíčové aktivity bude podpora využit šachů nebo podpora

matematických dovedností metody prof. Hejného.

KA 5 - rozvoj finanční gramotnosti: zorganizovat finanční workshopy pro žáky, naučit žáky spravovat své finanční zdroje, rozumět bankovním systémům a základním principům ekonomiky, zvýšit počet žáků, kteří pochopí základy osobního rozpočtu a investování. Komplexní cíle projektu: zvýšit míru žákovské angažovanosti a zapojení do vzdělávacích aktivit, vytvořit kulturu učení a růstu ve škole.

Projekt byl finančně podpořen z rozpočtu statutárního města Ostrava