Moderní škola

Název projektu:           Moderní škola

reg.č.projektu:                CZ.02.02.XX/00/22_002/0006695

Spolufinancování:          Evropská unie

Přidělená částka:          2 319 743 Kč

Popis projektu

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola/školské zařízení určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání žáků ZŠ a zájmového vzdělávání.