Na Březince se nenudíme

Projekt jsme letos zaměřili na celoroční i jednorázové aktivity pro žáky naší školy.

Název projektu: „Na Březince se nenudíme“ (kód: 19/1061)

Oblast podpory: Oblast školství

Název výzvy: Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO v oblasti školství na rok 2020

 

Projekt jsme letos zaměřili na celoroční i jednorázové aktivity pro žáky naší školy. Letošní aktivity se soustřeďují na následující klíčové aktivity – subprojekty:

KA1: Táboráková kytara - kroužek

KA2: Koloběžky a kola do naší školy – jednorázové i periodické aktivity spojené s dopravní výchovou

KA3: poznávací aktivity pro žáky 1.stupně

KA4: Psaní všemi desíti

 

Projekt je financován z prostředků statutárního města Ostrava