Naše škola získala finanční prostředky na EVVO z Moravskoslezského kraje

Včerejší zastupitelstvo Moravskoslezského kraje schválilo dotaci naší škole pro oblast EVVO (environmentální vzdělávání, výchova a osvěta) ve výši 70 000 Kč. Finance využijeme na dovybavení pomůckami na "pěstitelské práce" a aktivity ve výuce i mimo ní.