Nastavení od 4.ledna - škola

Vážení a milí zákonní zástupci, přinášíme Vám informace k nastavení od 4.ledna 2021.

Provoz mateřské školy

 • Probíhá bez změny – povinnost nosit roušky není u dětí a pedagogických pracovníků
 • Ostatní zaměstnance a další osoby ve školce mají povinnost mít po celou dobu roušky
 • Vstup třetích osob do prostor MŠ je v omezené míře se zachováním provozních a hygienických norem

Provoz základní školy

 • Osobní přítomnost je v tuto chvíli pouze pro žáky 1. a 2.třídy. 
 • Jelikož lze předpokládat návrat ostatních žáků do školy od 11. ledna 2021, ponecháváme nastavení vstupu žáků 1.A, 1.B a 2.ročníku zezadu přes suterén školy.

1.A – 7:30

1.B – 7:40

2.roč. - 7:50

 • Žáci ostatních ročníků se vzdělávají distančně - rozpis výuky je v sekci "Mimořádná opatření - výuka" s respektováním časů běžné výuky.
 • Po dohodě s vyučujícími jsou možné konzultace v poměru 1 pedagog : 1 žák. Termíny a časy je možné si dohodnout elektronickou poštou přímo s vyučujícími. 
 • (Pokud se žáci vrátí od 11.1.2021 zpět do školy, pak budou nastupovat na prezenční výuku: žáci prvního stupně, žáci devátého ročníku, žáci 7.ročníku a 8.B. Žáci 6.ročníku a 8.A se budou vzdělávat distančně)
 • Distanční výuka je povinná stejně jako výuka prezenční (možnost individuálního vzdělávání)
 • Výuka probíhá v homogenních skupinách, žáci budou mít mezi skupinami omezený kontakt
 • Konzultace jsou možné po předchozí domluvě s vyučujícím v poměru 1 žák vs. 1 učitel
 • Vzdělávací činnosti je možné vykonávat také ve venkovních prostorách, popř. i mimo areál školy – je třeba dodržovat rozdělení v rámci jednotlivých tříd
 • Ranní školní družina nebude realizována z důvodu zajištění organizace výuky, žáci 1.stupně přichází až na 1.vyučovací hodinu - pokud bude zákonný zástupce potřebovat potvrzení pro zaměstnavatele, obrátí se na sekretariát školy
 • Odpolední družina bude probíhat v časech od konce prezenční výuky dané rozvrhem nejdéle do 16:00, žáci se nemíchají, paní vychovatelky jsou s dětmi po celou dobu
  • 1.A – Marie Huvarová
  • 1.B – Taťána Kubíková
  • 2.ročník – Pavla Mlýnková
 • Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (nelze využívat pouze štíty)
 • Nastavení distanční výuky – k zajištění jednotnosti a lepšího přehledu bude distanční výuka kopírovat výuku prezenční, tj. pokud má žák např. výuku matematiky první vyučovací hodinu, bude tato výuka probíhat v tuto hodinu, počet hodin může být ale v celkovém součtu nižší nebo může probíhat formou video-konzultací, přesná evidence termínů bude ve sdílených tabulkách umístěných na webové stránce školy v sekci „Mimořádné opatření – výuka“
 • Vstup třetích osob je možný pouze v důvodných případech za přijetí režimových opatření
 • Je zakázán zpěv, sportovní činnosti i plavání – tato výuka může být buď v teoretické rovině nebo procházkou na čerstvém vzduchu venku.
 • Klíčové je pravidelné větrání prostor – délka: přestávky (5 min.), ve vyučovací hodině (minimálně 1x nebo po 30 min.)
 • Během vyučování nebude zvonit
 • Provoz školní družiny je umístěn na webu v samostatném dokumentu

Vážení zákonní zástupci, víme, že situace není lehká, ale věříme, že společně vše zvládneme! Přejeme vám všem hlavně hodně zdraví, štěstí a osobních a pracovních úspěchů v roce 2021!

Za vedení školy

J.Veřmiřovský, ředitel