Nastavení výuky ve třídách s ukrajinskými žáky

Vážení zákonní zástupci, vzhledem k tomu, že se objevují dotazy z Vaší strany k nastavení výuky ve třídách, ve kterých jsou ukrajinští žáci, přinášíme informace plošně pro všechny rodiče.

Předně chápeme Vaše obavy, které pramení z toho, že se bude výuka přizpůsobovat žákům z Ukrajiny. Opak je ale pravdou, našim cílem je, aby výuka majoritní části třídy neutrpěla, aby vzdělávání probíhalo v souladu s platným školním vzdělávacím plánem. Žákům z Ukrajiny jsou v současné době nabídnuty možnosti, které má škola nebo které umožňují další organizace v individuální nebo kolekivní podobě dle nastavení Lex Ukrajina. Primárně se jedná o:
- výuku českého jazyka mimo běžnou výuku ve spolupráci se speciálními pedagožkami školy,
výuku českého jazyka mimo běžnou výuku ve spolupráci s naší ukrajinskou asistentkou,
- nabídky organizace S.T.O.P. na doučování českého jazyka, kdy tato organizace sídlí nedaleko naší školy,
- kurzy českého jazyka, které pořádá ZŠ Košaře.
 
 
Vážení zákonní zástupci, věřím, že vzniklé nastavení zvládneme.
 
Za pedagogický sbor
 
J.Veřmiřovský, ředitel školy