Návštěva Střediska dopravní výchovy - 5.ročník

DSC_0208.jpg

Dne 1. 10. 2019 navštívil V. ročník Středisko dopravní výchovy na ZŠ Alberta Kučery.

Toto úterní dopoledne bylo věnováno bezpečnostně preventivní akci pro účastníky silničního provozu - cyklisty. Výuka ve středisku začala teoretickou částí v odborných učebnách a byla zakončena testem ze základních znalostí dopravní výchovy. Následoval přesun na venkovní dopravní hřiště, kde se žáci rozdělili do tří skupin. Dvě skupinky představovaly chodce a jedna skupinka jezdila po hřišti na kolech. Všichni se snažili dodržovat pravidla získaná v teoretické části. Skupinky se střídaly a všichni si také dostatečně zajezdili. Celá akce proběhla za slunečného, avšak trochu větrného počasí.


Fotogalerie

DSC_0208.jpg DSC_0209.jpg DSC_0210.jpg