Objevujeme přírodu

Projekt z dotačního programu: Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí

Název projektu: Objevujeme přírodu 

Poskytovatel dotace: Moravskoslezský kraj

Dotační program: Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí“ pro roky 2022/2023 (ŽPZ/04/2022)

č.j.: MSK 133230/2022

Celkové náklady projektu: 71 000 Kč

Poskytnutá dotace: 70 000 Kč

 

 

 

 

 

Popis projektu:

Hlavním cílem projektu jsou aktivity školy s vazbou na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu pro čtyři cílové skupiny: 1) děti naší mateřské školy, 2) žáky naší základní školy, 3) pracovníky školy, 4) veřejnost nejen v podobě zákonných zástupců.

Cíl projektu je rozdělen na pět klíčových aktivit:

KA1: posílení zájmu dětí a žáků o přírodu a péči o životní prostředí v rámci výukových předmětů (prvouka, přírodověda, přírodopis, praktické činnosti) i mimoškolních aktivit

KA2: realizace Dne Země

KA3: pěstování bylin a jejich využití pro výrobu vonných předmětů pro žáky

KA4: projektový den pro děti, žáky a veřejnost

KA5: realizace badatelsky orientované výuky