ODHLÁŠKA OBĚDU NA 30. 06. 2022

Prosím všechny rodiče (zákonné zástupce) žáků, kteří se stravují ve školní jídelně, aby oběd na 30. 06. 2022 odhlásili nejpozději do pondělí 27. 06. 2022 do 12.00 hodin. Pozdější odhlášky nebudou brány na zřetel a přihlášenou stravu si budete moct vyzvednout do jídlonosiče, nejpozději do 11.00 hodin přes venek do školní kuchyně. Výdej obědů pro žáky ve škole bude od 8.45 – 11.00 hodin. Děkuji za pochopení, vedoucí ŠJ