Organizace od 17.5.2021

Vážení, zákonní zástupci, přinášíme Vám informace k nastavení provozu školy od 17.5.2021.

Provoz MŠ
- dle standardního nastavení, které již funguje
 
Provoz ZŠ
- do školy se vrací celý 1.stupeň
- druhý stupeň pokračuje v rotační výuce - v daný týden přijdou žáci 6.a 9.tříd
 
Provoz ŠD
- ruší se omezení, provoz je v běžném režimu, ruší se homogenní skupiny, provoz družiny bude jak ranní, tak i odpolední
- ruší se povinnost IZS
 
Provoz ŠJ
- v gesci vedoucí ŠJ, harmonogram obědů bude na webu školy
 
Testování
- 2x týdně u žáků 2.stupně - zůstáváme u modelu pondělí a čtvrtek, popř. v nejbližší den
- 1x týdně u žáků 1.stupně - zůstáváme u pondělního testování, popř. nejbližší den
 
Využívání ochranných prostředků
- ochrana úst a nosu ve vnitřních prostorách (výjimkou jsou děti MŠ)
- při vycházce nebo pobytu na školní zahradě žáci nebo zaměstnanci nemusí mít ochranu úst a nosu při odstupu 2 metry