Pětiboj na Březince

Oblast podpory:           Oblast školství

Kód projektu:                21/0700

Č.j:                                SMO/088209/22/ŠaS/Chyl

Poskytovatel finanční podpory:          Statutární město Ostrava

Přidělená částka:          80 000 Kč

Popis projektu

Projekt lze rozdělit do tří klíčových aktivit:

V areálu ZŠ Březinova bude připraveno 5 soutěžních stanovišť, na kterých budou družstva z různých škol plnit dané, předem připravené úkoly. Stanoviště budou zaměřena na:

1) matematicko-logické úlohy s využitím PC (učebna IT)

2) fyzikální úlohy (učebna přírodovědných předmětů)

3) přírodovědné úlohy zaměřené na poznávání (venkovní přírodní učebna)

4) sportovně běžecké disciplíny (školní hřiště)

5) sportovně dovednostní disciplíny (tělocvična)

Výsledky na jednotlivých stanovištích budou přepočteny na body (každé stanoviště má stejnou váhu), jejichž součet pak rozhodne o pořadí jednotlivých družstev. Součástí soutěžního dne bude odpočinková a relaxační zóna, ve které bude možnost občerstvení a odpočinku. Předpokládaný čas celé soutěže – 7:30 – 13:00.

Harmonogram projektu:

Leden – únor 2022 – oslovení škol

Březen – duben 2022 – příprava soutěže (nákup cen, spotřebního materiálu)

Květen – červen 2022 – realizace soutěže, vyhodnocení soutěže

Červenec – září 2022 – finalizace projektu

 

Projekt byl finančně podpořen z rozpočtu statutárního města Ostrava