Podpora kariérového poradenství ZŠ Březinova

Projekt navazuje na podporu kariérového poradenství MS Paktem a statutárním městem Ostrava.

Název projektu: „Podpora karierového poradenství ZŠ Březinova“ (21/1034)

Oblast podpory: Oblast školství

Název výzvy: Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO v oblasti školství na rok 2022

 

Projekt navazuje na podporu karierového poradenství MS Paktem a statutárním městem Ostrava. V rámci projektu jde o podporu karierového poradce.

Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy