Pozdrav z Březinky pro všechny naše děti a rodiče

Vážení a milí žáci a rodiče, máme za sebou již skoro prvních čtrnáct dní v jiném režimu, na který jsme nikdo nebyli zvyklí. Myslím si, že pro každého byla tato role nová a vypořádat se s ní určitě každému zabralo minimálně pár dní. Proto jsme se také s učiteli domluvili, že v první fázi půjdeme pozvolna, budeme opakovat a přidávání učiva nebude tak rychlé.

Dle reakcí, které jsem ale zaznamenal nebo které se ke mně dostaly, jste se do vzdělávání pustili intenzivně. Co je ale v současné vypjaté době důležité, je zůstat v kontaktu se všemi, kteří vám určitě chybí, ať se již jedná o spolužáky nebo o učitelé. V době, kdy existují různé sociální sítě, Skype a další typy messengerů nebude problém se se všemi spojit a povykládat si, jak se máte, co děláte, co se vám povedlo nebo co vás naopak tíží.

Jak jsem již psal, jsme s učiteli domluveni, aby neměli přehnané, ale spíše reálné požadavky, aby bylo učivo žákům předkládáno srozumitelně, popř. s vazbou na praxi a pokud je to alespoň trošku možné, tak i zábavně s vazbou na věk žáků. Vás, rodiče, bych chtěl poprosit, abyste k učivo přistupovali s nadhledem a tolerovali případné nezdary vašich dětí, určitě problematiku zvládnou, a když ne napoprvé, tak třeba napodruhé, napotřetí… ale určitě to zvládnou.

Učitelé se snaží pracovat s mnoha zdroji tak, aby bylo učivo pro žáky názorné, a zprostředkovávají jej přes některou z těchto platforem: Škola online, Google Classroom popř. u těch úplně nejmenších přes web školy. Byli bychom rádi, aby žáci využívali zejména svůj e-mailový účet školní, pokud to ale z nějakého důvodu nepůjde, je možné nastavit si komunikaci s učiteli dle vzájemných možností.

A co se ve škole během této doby děje?

Jak jsme vás již informovali, fungujeme v prozatímním režimu od 7 do 11 hod. a z důvodu bezpečnosti všech našich zaměstnanců, kteří jsou ve škole, jsme nuceni omezit průchod všech osob do školy na minimum. Proto vás asi učitelé informovali, že prezenční konzultace ať již pro vás nebo pro vaše děti nejsou ve škole možné. Doporučuji oslovit učitelé přes e-mail, určitě vám rádi odpoví a vyřeší situaci.

Naší zaměstnanci provádí opravy a dezinfekci školy, připravujeme některé investiční a neinvestiční projekty jako je např. začlenění rodilých mluvčích do výuky. Pedagogové, kteří přichází do školy, si připravují materiály pro vaše děti a co také připravujeme, je jiná forma zápisu do 1.třídy než byli rodiče a děti zvyklé – letos, jak jsme uvedli i na stránkách školy, bude zápis v elektronické podobě

A jak to bude dále? My jsme stále optimisté a doufáme, že se co nejdříve všichni setkáme opět ve škole a budeme pokračovat v započaté práci. Vůbec neuvažujeme o alternativách, jako jsou zkrácení letních prázdnin nebo nástup až v srpnu.

Proto buďte prosím na sebe všichni opatrní, berte život s nadhledem a udržujte si svěží mysl a pevné zdraví! Těšíme se na vás na všechny, a pokud vám budeme chybět? Napište nám, maily na nás všichni máte :-)

J.Veřmiřovský a všichni zaměstnanci školy