Program na podporu cizojazyčné výuky na území statutárního města Ostravy pro školní rok 2022/2023 (ŠaS/BIL)

Název projektu:            Program na podporu cizojazyčné výuky na území statutárního města Ostravy pro školní rok 2022/2023 (ŠaS/BIL)

Oblast podpory:           Oblast bilingvní a cizojazyčné výuky

Kód projektu:                22/0191

Č.j:                                SMO/455547/22/ŠaS/Lup

Poskytovatel finanční podpory:          Statutární město Ostrava

Přidělená částka:          255 000 Kč

Popis projektu

Projekt je zaměřen na podporu cizojazyčné výuky na ZŠ Březinova. Základem projektu je výuka s podporou rodilého mluvčího v jiných předmětech než ve výuce anglického jazyka, dále pak nákup pomůcek pro podporu cizojazyčné výuky.

Projekt byl finančně podpořen z rozpočtu statutárního města Ostrava