Projekt - Dopravní olympiáda

Projekt byl zaměřen na podporu dopravní výchovy Mš a na prevenci bezpečného chování dětí v silničním provozu.

Projekt byl zaměřen na podporu dopravní výchovy Mš a na prevenci bezpečného chování dětí v silničním provozu.
Děti se naučily používat základní pravidla přiměřeně jejich věku. Děti se prostřednictvím různorodých aktivit seznámily s dopravními prostředky a významem složek IZS.
Na konci projektu proběhla " Dopravní olympiáda " , kde děti společně s učitelkou plnily úkoly na stanovištích. Za splnění všech úkolů děti dostaly řidičský průkaz a také odměnu ve formě dopravního pexesa a reflexního prívěšku.
Projekt byl financován z peněžních prostředků SMO.

https://photos.app.goo.gl/sk88J2qd7pbW42cL7