Projekt Šablony III a co nás v nich čeká?

Pěkný den, vážení příznivci naší školy, máme velkou radost, že se nám povedlo podat a získat schválení projektu Naše moderní škola II (CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021572). Tento projekt bude realizován z tzv. Šablon III. A co nám všem realizace tohoto projektu přinese?

Klíčová pro nás byla personální podpora (mj. udržení pracovních pozic, které máme financované prozatím z jiných projektů) v mateřské škole i základní škole, popř. realizace některých projektových aktivit pro děti a žáky. Proto jsme i projekt zaměřili následovně:

Mateřská škola

- pracovní pozice školního asistenta

- projektové dny pro děti

Základní škola

- pracovní pozice školního psychologa

- pracovní pozice školního speciálního pedagoga

- projektové dny pro žáky

Projekt, resp. jeho části, budou trvat od září 2021 do června 2023.

Přejeme vám pěkné prázdniny, hodně odpočinku a těšíme se na setkání s vámi v září!

ZŠ a MŠ Březinova